جزئيات افزايش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روزارسال شده در   31 خرداد 1390-21 June 2011بازدید 2406


جزئيات افزايش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت اعلام شد

بالاخره ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت 10 درصد تعيين شد و از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

به گزارش ايسنا بر اساس مصوبه دولت، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيرو‌هاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه اجرايي در سال 1390 به ميزان 10 درصد نسبت به سال 1389 افزايش مي‌يابد.

دستورالعمل و ضوابط اجرايي اين مصوبه نيز از سوي رييس جمهور براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ابلاغ شد.

هيات وزيران در جلسه 18 خرداد 90 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير قوانين دستورالعمل و ضوابط اجرايي افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان دولت را تصويب کرد.

بر اين اساس ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان 9 هزار و 965 ريال و ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي سال 1390 به ميزان 700 ريال تعيين شده است.

ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1390 به ميزان 700 ريال تعيين مي‌شود.

بر اساس مصوبه دولت، ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1390 به ميزان 700 ريال تعيين شده است.

همچنين سقف افزايش حقوق کارمندان دستگاه‌هاي موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به ميزان 10 درصد تعيين شده است.

عيدي پايان سال غير مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1390 به ميزان عيدي پايان سال مشمولين قانون ياد شده تعيين شده است.

بر اين اساس حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولان ماده مذکور به ميزان سه ميليون و 410 هزار ريال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در اين بند تعيين شده است.

همچنين حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه اجرايي به ميزان سه ميليون و 410 هزار ريال تعيين شده است.

بر اساس اين دستورالعمل، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند 3 اين تصويب نامه) و ساير دستگاه‌هاي موضوع بند 3 اين تصويب نامه در سال 1390 به ميزان دو ميليون و 310 هزار ريال و حداکثر حقوق اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در اين بند تعيين مي شود.

حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيرو‌هاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه اجرايي در سال 1390 به ميزان 10 درصد نسبت به سال 1389 افزايش مي‌يابد.

همچنين پرداخت کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم حداکثر تا ميزان سقف عملکرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زير مجاز است. سقف قابل پرداخت براي هر يک از کمک هزينه هاي مستقيم و يا غير مستقيم شامل غذاي روزانه تا 220 هزار ريال،‌اياب و ذهاب (سرويس رفت و آمد) کارمنداني که از سرويس سازماني استفاده نمي‌کنند در تهران ماهانه تا 550 هزار ريال و در شهر‌هاي داراي 500 هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه تا 360 هزار ريال، مهد کودک براي کارمندان اناث که داراي فرزند زير پنج سال هستند به ازاي هر کودک (حداکثر سه فرزند) ماهانه تا 360 هزار ريال و ساير کمک‌هاي مستقيم و غير مستقيم با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي (موضوع تبصره (1) ماده (53) (قانون محاسبات عمومي) اعم از نقدي يا غير نقدي در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز است.

بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتي به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585/54017 مورخ 1389/9/3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده است. تشخيص کارکناني که به اقتضاء شغلي اضافه کار بيشتري از سقف مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري انجام مي دهند صرفا در سقف 20 درصد مقرر در ذيل تبصره ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومي خواهد بود.

فوق‌العاده ماموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين مصوبه که به عنوان مامور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا ميزان حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر در مورد مشمول هر يک از بند‌هاي اين تصويب نامه به ماخذ يک بيستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ يک صدم حداکثر تا ميزان تعيين شده در بند 12 مصوبه شماره 44585/54017 مورخ 1389/3/9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه ودر چارچوب موافقتنامه مبادله شده قابل پرداخت است ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.


جزئيات افزايش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت

مهمترین عناوین اخبار روزنامه های صبح امروز

14 دانشگاه ایرانی در جمع 100 دانشگاه برتر دنیا

دکتر غلامعباس بارانی سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان شد

ایران در آستانه حذف از اتحادیه انجمن‌های ریاضی دنیا

ساخت پایگاه تخصصی همکاری با دانشمندان ایرانی غیر مقیم در دانشگاه اصفهان

اجرای پروژه‌های نفتی با راه‌اندازی دانشکده شیمی و پتروشیمی

تعیین وضعیت انتقال رشته‌های مرتبط با سلامت تا پایان سال

اهداف ایجاد پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد (تقویت ارتباط با صنعت)

فعالیت های آموزشی در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ضیا هاشمی:افزایش پاسخگویی مسؤولین به دانشجویان در سال جدید

جهاد دانشگاهی،میزبان کارگاه‌های امور حقوقی مرتبط با پژوهش

جزییات دوره آموزش مدرس قرآن در دانشگاه‌های علوم پزشکی

نظام مند شدن بررسی وضعیت طرح‌های پژوهشی کشور

گرفتن دیپلم مشروط به گرفتن گواهینامنه شد

مشکل کمبود فضای آموزشی در دانشگاه لرستان

اخبار روزنامه ها