كيهان: مجلس روي دست دانشگاه تقلبي"هاوايی"بلند شده

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روزارسال شده در   08 تیر 1390-29 June 2011بازدید 2208


كيهان: مجلس روي دست دانشگاه تقلبي"هاوايی"بلند شده

مجلس هشتم بدون تحصيل مدرك تحصيلي مي دهد! تازه، دوره همين مدرك تحصيلي غيرعلمي و عجيب و غريب را هم براي رقابت با كساني كه مدرك تحصيلي واقعي دارند، دستكاري مي كند و كاهش مي دهد و...


گفت: ديروز مجلس شوراي اسلامي در اقدامي تحسين برانگيز يكي از بزرگترين مشكلات مردم را حل كرد!

گفتم: هزاران آفرين، صد بارك الله. خب! حالا كدام مشكل بزرگ مردم را حل كرده اند؟

گفت: ديروز تصويب كردند كه يك دوره ناتمام نمايندگي هم يك مقطع تحصيلي حساب مي شود و تمام نمايندگان دوره كنوني مجلس قبل از پايان دوره نيز فوق ليسانس تلقي شده و مي توانند در انتخابات دور بعد نامزد شوند!

گفتم: اولا مطابق نص صريح اصل 63 قانون اساسي يك دوره نمايندگي 4 سال است، نه 3 سال و چند ماه، ثانيا مطابق اصل 98، تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است، نه مجلس و ثالثا؛ اصل 63 كمترين ابهامي ندارد كه نياز به تفسير داشته باشد.

گفت: چه عرض كنم؟! مجلس هشتم روي دست دانشگاه تقلبي «هاوايي» بلند شده. بدون تحصيل مدرك تحصيلي مي دهد! تازه، دوره همين مدرك تحصيلي غيرعلمي و عجيب و غريب را هم براي رقابت با كساني كه مدرك تحصيلي واقعي دارند، دستكاري مي كند و كاهش مي دهد و...

گفتم: يارو براي رقابت با مسجد محل، يك مسجد ساخته بود و بالاي سردر مسجد پلاكارد بزرگي نصب كرده و روي آن نوشته بود؛ مژده! مژده! نماز صبح، يك ركعت، بدون وضو، بعد از طلوع آفتاب! و براي رعايت حال متقاضيان نماز با لباس غصبي هم اشكالي ندارد!كيهان: مجلس روي دست دانشگاه تقلبي هاوايی بلند شده
اخبار روزنامه ها