رأي منفي به ارائه برنامه توسط تمام کانديداهاي رياست دانشگاه آزاد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روزارسال شده در   26 بهمن 1390-15 February 2012بازدید 1314رأي منفي به ارائه برنامه توسط تمام کانديداهاي رياست دانشگاه آزادوزير علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينکه همه چيز درباره دانشگاه آزاد امشب در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص مي شود، گفت: به ارائه برنامه توسط تمام کانديداهاي دانشگاه آزاد رأي منفي مي دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز در حاشيه مراسم اعطاي نشان دکتري افتخاري به 2 شهيد علمي با اشاره به جلسه مذاکره با رئيس هيأت امناي دانشگاه آزاد در زمينه صدور حکم رئيس اين دانشگاه، گفت: در جلسه تيم مذاکره کننده با آيت الله هاشمي، وي شرط و شروط هايي مبني بر ارائه برنامه توسط همه کانديداهاي دانشگاه آزاد گذاشته است.

وي اظهار داشت: اگر قرار باشد اينگونه تصميم گيري شود بنده به عنوان يک عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، امشب در جلسه شورا به اين امر رأي منفي مي دهم.

وزير علوم اضافه کرد: به هر حال دانشگاه آزاد بايد هر چه زودتر تکليفش مشخص شود و اين مطالبه مردم هم به شمار مي آيد.

وي با اشاره به اضافه شدن تبصره به اساسنامه دانشگاه آزاد در جلسه امشب شورا گفت: همه چيز امکان دارد و در شورا تصميم گيري مي شود.کانديدا دانشگاه آزاد
اخبار روزنامه ها