شعبه دوم دانشگاه تهران براي پولدارها!

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روزارسال شده در   05 اردیبهشت 1391-24 April 2012بازدید 3241
شعبه دوم دانشگاه تهران براي پولدارها!

تاسیس شعبه پولی برای معتبرترین دانشگاه کشور با اينكه از نظر مسئولان به ارتقاي سطح علمي استان ها مي انجامد و حتي با توسعه تحصيلات تكميلي از آمار خروج نخبگان مي كاهد، ولي موج اعتراضات دانشجويان اين دانشگاه را به همراه داشته؛ زيرا آنها معتقدند در حالي كه دانشگاه تهران در شعبه اصلي هنوز با مشكلاتي روبروست، ايجاد يك شعبه ديگر تنها به منزله توسعه كمي است و تبعيض ميان اقشار جامعه را معني مي دهد.

«خبرگزاري دانشجو» در گفت و گويي با چند تن از دانشجويان دانشگاه تهران، نظر آن ها را در مورد تاسيس شعبه دوم دانشگاه تهران جويا شده است.

ايجاد شعبه دوم، رشد قارچ گونه است

دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مدیریت رسانه دانشگاه تهران ايجاد شعبه دوم دانشگاه تهران را كاري كاملاً اشتباه مي داند و مي گويد: دانشگاه تهران يك دانشگاه مادر و خاص است كه فقط بايد در پايتخت باشد؛ ايجاد شعبه براي اين دانشگاه به منزله رشد قارچ گونه است و از اعتبار اين دانشگاه در سطح جهاني مي كاهد.

وي با اشاره به اينكه ايجاد شعبه براي دانشگاه آزاد تبعيض بين دانشجويان است، مي افزايد: با ايجاد شعبه دوم حق افرادي كه با زحمت و از طريق قبولي در كنكور وارد دانشگاه تهران شده اند، تضييع مي شود.

وي مي گويد: البته اين اقدام از اين نظر كه در هر استان دانشجويان بومي وارد دانشگاه شوند تا هزينه هاي خوابگاه براي دانشگاه كاهش يابد، مي تواند مناسب باشد، ولي با توجه به اينكه هنوز به امكانات شعبه اول دانشگاه انتقاداتي وارد است، ايجاد شعبه دوم و فراهم كردن امكانات كامل براي آن امري بعيد به نظر مي رسد.

دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مدیریت رسانه دانشگاه تهران مي افزايد: استخدام اعضاي هيئت علمي براي شعبه دوم نيز با مشكل مواجه مي شود؛ زيرا به طور قطع نمي توان اعضاي هيئت علمي همتراز با شعبه اول را براي شعبه دوم استخدام كرد.

ايجاد شعبه دوم دانشگاه تهران، ظلمي است كه نمي‌توان از آن گذشت

دانشجوي رشته معماری دانشگاه تهران نيز ايجاد شعبه دوم دانشگاه تهران را نوعي تبعيض بديهي مي داند و مي گويد: اينكه عده اي با تلاش و از طريق قوت علمي و استعداد خود وارد دانشگاه شوند و عده اي ديگر به دليل قوت مالي مدركي معادل همان مدرك را دريافت كنند، ظلمي است كه نمي توان از آن گذشت.

وي مي گويد: اين شرايط وجهه عقلاني هم ندارد و بايد توجيه مسئولان براي انجام اين كار را شنيد.

وي مي افزايد: ايجاد شعبه دوم مستلزم استخدام اعضاي هيئت علمي همتراز با شعبه اول است؛ در صورتي كه انتخاب استادان هم سطح اساتيد فعلي بعيد است و استفاده از اساتيد شعبه اول براي شعبه دوم با توجه به بروز مشكلات، ممكن نيست.

وقتي پايه‌ريزي اشتباه باشد توسعه كمي جواب نمي‌دهد

دانشجوي مقطع دکتراي رشته علوم پایه نيز مي گويد: ايجاد شعبه دوم دانشگاه تهران نشات گرفته از نگاه كميت گرايي است كه بر وزارت علوم حاكم است؛ در حالي كه دانشگاه تهران تجربيات ناموفقي نظير پرديس كيش را تجربه كرده، اما باز هم شرايط براي ايجاد شعبه هاي ديگر براي اين دانشگاه فراهم مي شود!

وي مي افزايد: توجيه مسئولان براي انجام اين كار توسعه تحصيلات تكميلي و جلوگيري از خروج نخبگان است، در حالي كه هنوز مشخص نشده اين كار چقدر در كاهش آمار خروج نخبگان موثر است.

وي مي گويد: مسئولان تصور مي كنند كه از طريق توسعه كمي مي توان از خروج نخبگان جلوگيري كرد و در حال حاضر بزرگترين دغدغه مسئولان همين است؛ البته اين موضوع بسيار جدي است، ولي آيا مهم ترين مسئله نظام آموزشي كشور تنها خروج نخبگان است؟

دانشجوي مقطع دکتراي رشته علوم پایه مي افزايد: در حال حاضر ما وظايفي در برابر نظام و انقلاب و اهدافي براي كشور داريم كه دانشگاه نيز پيرو همين اهداف بايد به وظيفه خود كه توليد علم مورد نياز جامعه است، بپردازد.

وي اظهار مي دارد: مسئولان گمان مي كنند كه توسعه دانشگاه تنها توسعه كمي است، در حالي كه آنها بايد براي توسعه دانشگاه ابتدا مشكلات ارتباط دانشگاه با صنعت كشور را حل كنند تا دانشگاه ها فقط توليدكننده مقاله نباشند.

وي مي گويد: مقاله هاي توليد شده توسط دانشجويان كشور بايد ناظر بر مشكلات داخلي ما باشد؛ البته توسعه كمي هم مهم است، ولي در شرايطي كه پايه ريزي اشتباه باشد توسعه كمي جواب نمي دهد.

دانشجوي مقطع دکتراي رشته علوم پایه مي گويد: ما بايد در دانشگاه ها، علمي توليد كنيم كه فناوري ايجاد كند و در صنعت كاربرد داشته باشد تا در جامعه استفاده شود؛ وقتي هنوز در شعبه اول دانشگاه تهران اين اتفاق نيفتاده است چطور مي تواند در شعبه دوم رخ دهد.

وي مي افزايد: در شعبه اول دانشگاه تهران نيز هنوز بين دانشكده هاي جديد و قديم نگاه تبعيض آميز وجود دارد و دانشكده هاي جديد از امكانات اوليه آزمايشگاهي هم محروم هستند؛ حتي كارهايي كه انجام شده نيز از طريق پيگيري هاي دانشجويان بوده نه توجه مسئولان.

وي مي گويد: براي توسعه كمي ابتدا بايد كليت دانشگاه اصلاح شود و براي تحقق اين امر بايد يك جنبش كلي از طريق مسئولان، استادان و دانشجويان صورت بگيرد.

مسئولان دانشگاه تهران ابتدا مشكل شعبه اول را حل كنند بعد شعبه دوم را ايجاد نمايند

دانشجوي رشته جامعه شناسي دانشگاه تهران با بيان اينكه مسئولان دانشگاه تهران ابتدا بايد مشكل شعبه اول را حل كنند، مي گويد: دانشگاه تهران به اندازه اي مشكلات فرهنگي و اجتماعي دارد كه گسترش ابعاد آن غيرمنطقي است.

وي مي افزايد: رئيس دانشگاه تهران بايد ابتدا با حضور در خوابگاه هاي اين دانشگاه، مشكلات فرهنگي شعبه اول را برطرف كند.

وي مي گويد: براي وقت فراغت دانشجويان خوابگاهي اين دانشگاه هيچ مكان فعاليتي در نظر گرفته نشده و دانشجويان دختر از فضاي ورزشي مناسب بي بهره هستند؛ اين معضلات سبب بروز مشكلات فرهنگي و اجتماعي بسياري مي شود.

دانشجوي رشته جامعه شناسي دانشگاه تهران مي گويد: البته برخي دانشجويان شعبه اول دانشگاه تهران نيز با اينكه تا زمان كنكور بسيار تلاش كرده و وارد اين دانشگاه شده اند، پس از ورود به دانشگاه قدر موقعيت خود را نمي دانند و به دليل اينكه تحصيلشان رايگان است درس خود را شش هفت سال طول مي دهند، در حالي كه اگر دانشجو بابت امكانات علمي كه دريافت مي كند هزينه بپردازد، قدر آن را مي داند.

وي مي گويد: البته نمي توان پذيرفت كه دانشجويي از خانواده متوسط جامعه با تلاش وارد دانشگاه تهران شود و دانشجوي ديگري به دليل پول پدرش همان مدرك را دريافت كند، ولي مسئولان بايد راه حلي پيدا كنند كه هم پذيرش دانشجو به صورت پولي نباشد تا تبعيض شود و هم دانشجويان قدر موقعيت و امكانات خود را بيشتر بدانند.

دانشجوي پولي به سطح علمي دانشگاه لطمه مي زند

دانشجوي مقطع كارشناسي رشته علوم سياسي دانشگاه تهران نيز ورود دانشجوي پولي به دانشگاهي با اعتبار دانشگاه تهران را سبب نزول اعتبار و سطح علمي دانشگاه مي داند و مي گويد: دانشجويي كه بدون رقابت و تنها با پول وارد دانشگاه شده در دانشگاه نيز درس را مقدم نمي داند و به سطح علمي دانشگاه لطمه مي زند.

وي با اشاره به تصميم مسئولان مبني بر رقابتي كردن فضاي آموزش عالي، مي افزايد: پولي شدن دانشگاه ها فضاي رقابتي را نيز از بين مي برد و عده اي از افراد جامعه كه نمي توانند هزينه اين دانشگاه ها را پرداخت كنند سرخورده مي شوند.

تاسيس شعبه دوم دانشگاه تهران در حاليكه هنوز دانشجويان اين دانشگاه از امكانات شعبه اول رضايت چنداني ندارند امري غيرقابل توجيه به نظر مي آيد، حال آنكه ورود دانشجويان از طريق پول به دانشگاهي كه شعبه اي از معتبرترين دانشگاه كشور است علاوه بر اينكه تبعيض ميان اقشار جامعه است مي تواند به سطح علمي اين دانشگاه نيز خدشه وارد كند.شعبه دوم دانشگاه تهران پولدارها

مهمترین عناوین اخبار روزنامه های صبح امروز

14 دانشگاه ایرانی در جمع 100 دانشگاه برتر دنیا

دکتر غلامعباس بارانی سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان شد

ساخت پایگاه تخصصی همکاری با دانشمندان ایرانی غیر مقیم در دانشگاه اصفهان

ایران در آستانه حذف از اتحادیه انجمن‌های ریاضی دنیا

اجرای پروژه‌های نفتی با راه‌اندازی دانشکده شیمی و پتروشیمی

تعیین وضعیت انتقال رشته‌های مرتبط با سلامت تا پایان سال

اهداف ایجاد پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد (تقویت ارتباط با صنعت)

فعالیت های آموزشی در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ضیا هاشمی:افزایش پاسخگویی مسؤولین به دانشجویان در سال جدید

جهاد دانشگاهی،میزبان کارگاه‌های امور حقوقی مرتبط با پژوهش

جزییات دوره آموزش مدرس قرآن در دانشگاه‌های علوم پزشکی

نظام مند شدن بررسی وضعیت طرح‌های پژوهشی کشور

گرفتن دیپلم مشروط به گرفتن گواهینامنه شد

مشکل کمبود فضای آموزشی در دانشگاه لرستان

اخبار روزنامه ها