مش غضنفر و دانشگاه علمی کاربردی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روزارسال شده در   27 شهریور 1391-17 September 2012بازدید 6856
مَش غضنفر و دانشگاه علمی کاربردی

( با لهجه مشهدی نوشته شده )

دیشب آق میرزام بِزِم زنگ زدُ گفت تو که تو شهریُ دِرِی میِی خِنه، قربون دَستِت سَرِ رات تا هَم دانشگایِ دخترُمَم برو، اورَم وَردِر بیِر بِرِسونِش درِ خِنه ما بِرِکه شب رِفته یُ مِتِرسُم خودیش تنها بیه.

 

مویَم گفتُم به رو چَشمُ رفتُم به هَمو آدرسی که بِزِم دِده بود. اولِش بِرِکه گفته بود دانشگا، داشتُم دنبالِ یَک جایی مِگِشتُم که شِلکِ عَسکِ پشتِ پِنجا تومَنیا بِشه بِرِکه فِکِر مِکِردُم دانشگاها او شِلکیَن ولی بَعدَنی که پیداش کِردُم واچُرتیدُم بِرِکه دیدُم یَک خِنه کُلِنگیه که از رو پشتِ بومبِش یَک تابلو دِلَنگون کِردن که دانشگایِ علمی کاربردیه فُلان. سَرُمِ عین بُزُنقَره اِنداختُم پایینُ رفتُم تو دیدُم یَره اینجه واقِعَنی یَک خِنه ایه. یَک عده جِوون به تو حَمّومِش لوکّه رِفته بودَنُ درس ماخواندَن. یَک عِده تو آشپزخِنه وِل بودَنُ استاده داشت بِرَشا درس مِداد. یَک چَنتا تو زیرزِمین مُجُلّیدَنُ یَک پاسیونَم داشت که کِرده بودَنِش کارگایُ آزمایشگایُ اَزیجور چیزا. ولی دِگه از کافی نتُ خوابگایُ بوفه یُ سالون ورزشیُ فضای سبزُ فضای تفریحُ نمازخِنه یُ سالون غذاخوریُ کتابخِنه خبری نِبود. مو از بَس از دیدنِ ای مثلا دانشگا اوقاتُم تلخ رِفته بود که هَم بِچّه آبِجیم از کلاس زد بیرونُ دیدُمِش، هَم یَکدِنه قایِم گُذیشتُم پَسِ کِلَّشُ گفتُم هَم هَمیقذَر دانشگا دانشگا مُکُنی یُ ایقذَر از بابات پول مِستِنی، بِرِی هَمی خِنه یِ قُزبیتِ لَخّه یِ؟!
حالا مو یِ مَش غضنفر موندُم بِیتَر نیست مَسئولایِ آموزش عالیمان ایقذَر که به کَمیّت فِکِر مُکُنَنُ عین هَم قارچ به هَر میلانی یَک دانشگا سبز کِردَن، یَک خوردویَم به کیفیت مراکز آموزشیشا بِرِسَن؟!

قدس آنلاین


مَش غضنفر دانشگاه علمی کاربردی

مهمترین عناوین اخبار روزنامه های صبح امروز

14 دانشگاه ایرانی در جمع 100 دانشگاه برتر دنیا

دکتر غلامعباس بارانی سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان شد

ایران در آستانه حذف از اتحادیه انجمن‌های ریاضی دنیا

ساخت پایگاه تخصصی همکاری با دانشمندان ایرانی غیر مقیم در دانشگاه اصفهان

اجرای پروژه‌های نفتی با راه‌اندازی دانشکده شیمی و پتروشیمی

تعیین وضعیت انتقال رشته‌های مرتبط با سلامت تا پایان سال

اهداف ایجاد پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد (تقویت ارتباط با صنعت)

فعالیت های آموزشی در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ضیا هاشمی:افزایش پاسخگویی مسؤولین به دانشجویان در سال جدید

جهاد دانشگاهی،میزبان کارگاه‌های امور حقوقی مرتبط با پژوهش

جزییات دوره آموزش مدرس قرآن در دانشگاه‌های علوم پزشکی

نظام مند شدن بررسی وضعیت طرح‌های پژوهشی کشور

گرفتن دیپلم مشروط به گرفتن گواهینامنه شد

مشکل کمبود فضای آموزشی در دانشگاه لرستان

اخبار روزنامه ها