تحقق طرح جامع دانشگاه شهید چمران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روزارسال شده در   25 اسفند 1391-15 March 2013بازدید 976
تحقق طرح جامع دانشگاه شهید چمران


رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به طرح جامع توسعه دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: تاكنون حدود 70 درصد اين طرح اجرا شده که از نظر عمراني حداقل 30 درصد از برنامه عقب هستيم كه بايد جبران شود.

پرتال دانشگاهی به نقل از دکتر حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  فعاليت‌هاي عمراني دانشگاه در هشت ساله اخير نسبت به سال‌هاي قبل از آن، غیر قابل توصیف است و  علت اين امر را توقف فعالیت‌های عمرانی در دوران دفاع مقدس، نبود بودجه‌هاي عمراني و صرف اعتبارات در دوران جنگ عنوان کرد.

وی ادامه داد: از این رو از مسئولان انتظار مي‌رود در تخصيص بودجه و اعتبارات، دانشگاه شهيد چمران این مجموعه آموزش عالي استان را با ديگر مناطق كشور كه اين وقفه را نداشتند، برابر ندانسته بلكه براي جبران كاستي‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از دوران جنگ در خوزستان، افزايش بيشتري در اعتبارات استان لحاظ كنند.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: امسال بودجه‌هاي عمراني دانشگاه نسبت به سال گذشته 101 درصد رشد داشت که اگرچه تحقق نیافت اما باز هم اين ميزان افزايش در مقايسه با وقفه‌هاي ايجاد شده كافي نيست و حداقل لازم است اعتبار عمراني دانشگاه 400 درصد افزايش يابد.

وی همچنین با اشاره به طرح جامع توسعه دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: تاكنون حدود 70 درصد اين طرح اجرا شده که از نظر عمراني حداقل 30 درصد از برنامه عقب هستيم كه بايد جبران شود.
تحقق طرح جامع دانشگاه شهید چمران دانشگاه
اخبار روزنامه ها