تعطیلی شعبه بین‌الملل یک دانشگاه علوم‌پزشکی/ تبدیل شعب به غیرانتفاعی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   06 اردیبهشت 1390-26 April 2011بازدید 3044


قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تغییر شرایط برخی از شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی از حذف یکی از این شعب خبر داد و گفت: یکی از شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی تعطیل می شود.

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وضعیت تحصیلی دانشجویان حاضر در شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی قابل قبول است و آنها توانسته اند در آزمون های کشوری موفقیت های خوبی کسب کنند.

وی خاطرنشان کرد: گزارشهای متعددی از وضعیت داخل دانشگاهها ارائه می شود و به دانشگاهها تاکید شده است که در وضعیت تحصیلی حداکثر استانداردها رعایت شود چرا که نام دانشگاههای اصلی بر روی مدرک تحصیلی آنها وجود دارد.

ضیایی یادآور شد: در همین زمینه با استانداردهای دائمی که در بازبینی برنامه ها انجام داده ایم یکی از واحدها در آستانه تعطیلی قرار دارد و شعبه بین الملل یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تعطیل می شود.

وی گفت: البته با توجه به ظرفیت های جدیدی که برای دانشگاههای علوم پزشکی تعریف شده رسالت هر کدام از آنها مشخص است و برخی از شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی به غیرانتفاعی بدل می شوند و برخی دیگر نیز شعبه بین المللی واقعی و در خور نام آن که پذیرش دانشجوی خارجی است را اجرا می کنند.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت افزود: ممکن است برخی از دانشگاهها پس از تبدیل ظرفیت به غیرانتفاعی وارد عرصه پذیرش دانشجوی پولی شوند که البته این موضوع آیین نامه جداگانه ای را می طلبد.

وی افزود: در این میان برخی دیگر از دانشگاههای علوم پزشکی شرایط بین المللی را اخذ می کنند و می توانند دانشجوی خارجی بپذیرند. نکته مهم این است که همه شعب به غیرانتفاعی بدل نمی شوند و همه دانشگاههای دارای شعبه بین المللی به سمت پذیرش دانشجوی پولی نمی روند.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: رسالت دانشگاههای علوم پزشکی متفاوت است برخی به دانشگاههای تحصیلات تکمیلی تبدیل می شوند و برخی در رده های پایین تر تحصیلاتی دانشجو پذیرش می کنند.

اخبار روزنامه ها