پذيرش دانشجوي غيربورسيه غيرايراني در دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره)

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   09 خرداد 1390-30 May 2011بازدید 2924


خبرگزاري فارس: دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره) قزوين براي سال تحصيلي 2012 - 2011 در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره) بر اساس شيوه‌نامه پذيرش دانشجويان غيربورسيه غيرايراني اين دانشگاه، براي سال تحصيلي 2012-2011 از ميان داوطلبان غيرايراني جهت تكميل ظرفيت رشته‌هاي موجود در دانشگاه به صورت نوع3 (با پرداخت شهريه آموزشي و رفاهي) در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد.
داوطلبان از زمان اعلام فراخوان تا تاريخ 20 خرداد ماه مهلت دارند ضمن مراجعه به بخش جذب دانشجويان غيرايراني و كسب اطلاعات لازم، مدارك مورد نياز را تكميل كرده و براي اين دانشگاه ارسال كنند.


پذيرش دانشجوي غيربورسيه در دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره)
اخبار روزنامه ها