پذيرش دانشجو در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی شريف براي نيمسال اول91 -90

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   11 خرداد 1390-01 June 2011بازدید 5495


پذيرش دانشجو در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی شريف براي نيمسال اول91 -90 

پرتال دانشگاهی کشور : پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف براي نيمسال اول ۹۱-۹۰ (مهر ماه ۹۰) در دانشکده هاي مهندسي و علوم، و مديريت بصورت آزاد (بررسي پرونده) و از طريق کنکور سراسري بشرح ذيل دانشجو مي پذيرد:

دانشکده مهندسي و علوم

مقطع کارشناسي
- مهندسي عمران
- مهندسي فنآوري اطلاعات
- مهندسي مکاترونيک   - مهندسي عمران (سازه)
- مهندسي برق (الکترونيک ديجيتال)

مقطع کارشناسي ارشد
- مهندسي فنآوري اطلاعات (شبکه هاي ارتباطي و کامپيوتري)
- مهندسي صنايع (مديريت سيستم و بهره وري )
- مهندسي مکانيک (تبديل انرژي)
- مهندسي مکاترونيک
- مهندسي مکانيک(طراحي کاربردي)
- مهندسي نانوتکنولوژي (نانو مواد)
- آموزش زبان انگليسي 

مقطع دکتري تخصصي
- مهندسي عمران
- مهندسي کامپيوتر
- مهندسي مواد
- مهندسي مکانيک

نحوه پذيرش در دانشکده مهندسي و علوم

دانشكده مديريت

مقطع کارشناسي ارشد
- mba با گرايش محصول و بازار
- مديريت با تمرکز بر مديريت پروژه

نحوه پذيرش در دانشکده مديريت :

http://www.kish.ac.ir/SharifKishWebSite/SharifKish_WebUI/Templates/WebSiteTemplate6/WebSiteFile14.aspx


پذيرش دانشجو در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی شريف براي نيمسال اول91 90
اخبار روزنامه ها