پذیرش داخلی‌ها در دانشگاه های بین الملل علت تغییر نام این واحد ها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   26 آبان 1390-17 November 2011بازدید 4965

پذیرش داخلی‌ها در دانشگاه های بین الملل علت تغییر نام این واحد ها
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با اشاره به تغییر نام واحدهای بین الملل به پردیس های دانشگاهی گفت: اکثر افراد شاغل به تحصیل در واحدهای بین الملل دانشگاهها، دانشجوی داخل بودند و دانشجوی خارجی در این واحدها پذیرش نمی شد بنابراین عنوان "بین الملل" برای این واحدها مناسب نبود.

ابوالفضل حسنی با اشاره به وضعیت راه اندازی پردیسهای بین الملل در دانشگاهها گفت: توسعه پردیسهای دانشگاهی برای دانشگاههای دولتی با توجه به مصوبات سفرهای استانی صورت می گیرد.

وی با اشاره به لزوم تغییر نام واحدهای بین الملل به پردیسهای دانشگاهی تاکید کرد: در خصوص توسعه پردیسها باید گفت به جای لفظ واحدهای بین الملل نام "پردیسهای دانشگاهی" را به این دلیل در نظر گرفتیم که در گذشته اکثریت دانشجویان شاغل به تحصیل در این پردیسها داخلی بودند و دانشجوی خارجی پذیرش نمی شد، بنابراین لفظ "بین الملل" برای این واحدها مناسب نبود.

به گفته مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، این پردیسها می تواند در حاشیه مرز نشین یا در واحدهای مادر تاسیس شود تا دانشگاهها علاوه بر تعامل با سایر کشورها، دانشجوی خارجی جذب کنند.

حسنی در خصوص یکی از تاکیدات برنامه پنجم توسعه، گفت: در برنامه توسعه پنجم ذکر شده که تعداد دانشجوی خارجی باید از 4 هزار و 500 نفر به 25 هزار نفر افزایش یابد. بنابراین به دانشگاههایی که پتانسیل و اعضای هیئت علمی مناسب داشته باشند این امکان را می دهیم که پردیس دانشگاهی ایجاد کنند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر حدود 12 تا 13 دانشگاه کشور دارای پردیس بین الملل هستند، تاکید کرد: الزامی وجود ندارد که همه دانشگاههای کشور صاحب پردیس بین الملل باشند.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم با اشاره به شرایط دریافت مجوز تاسیس پردیس دانشگاهی خاطرنشان کرد: دانشگاهها با با رعایت کردن شیوه نامه مربوطه و فراهم آوردن امکانات زیرساختی می توانند مجوز راه اندازی پردیس دانشگاهی دریافت کنند.پذیرش داخلی‌ها،دانشگاه های بین الملل،علت،تغییر نام،واحد ها
اخبار روزنامه ها