پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد پردیس بین المللی ارس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   29 آذر 1390-20 December 2011بازدید 6933


پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد  پردیس بین المللی ارس

پرديس بين المللي ارس دانشگاه تبريز براي نيمسال دوم سالتحصيلي ۹۱-۹۰ در مقطع کارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.


‍لطفا" قبل از انجام ثبت نام الکترونيکي متن آگهي و شرايط و تکاليف ثبت نام را مطالعه فرمائيد.


پذيرش دانشجو مقطع کارشناسي ارشد پردیس بین المللی ارس
اخبار روزنامه ها