دانشگاه بين المللي کيش براي سال تحصيلي 88- 87 دانشجو مي پذيرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   09 اردیبهشت 1387-28 April 2008بازدید 3241


پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران براساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي نيمسال اول سال تحصيلي 88-87 از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو در نوزده رشته وگرايش تحصيلي دانشجو مي پذيرد . به گزارش سرويس دانشگاه وتشکل برنا، پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران براساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي نيمسال اول سال تحصيلي 88-87 از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو در نوزده رشته وگرايش تحصيلي دانشجو مي پذيرد . شرايط لازم براي پذيرش دانشجو در دوره هاي كارشناسي 1- دارا بودن مدرک پيش دانشگاهي نظام جديد يا مدرک ديپلم كامل متوسطه نظام قديم ( 12 سال ) و يا معادل آن از ساير كشورهاي جهان به تأئيد مراجع ذيربط. 2-دارا بودن حداقل معدل كل 14 از 20 در دوره پيش دانشگاهي و معدل كل 15 از 20 در كارنامه ديپلم متوسطه نظام جديد و قديم. 3- دارا بودن حداقل ميانگين نمره 14 از 20 در دروس مرتبط با رشته موردنظر در دوره سه ساله دبيرستان براي نظام جديد و دوره چهار ساله دبيرستان براي نظام قديم. 4- تائيد پرونده علمي، قبولي در مصاحبه حضوري و در صورت برگزاري آزمون اختصاصي، قبولي در اين آزمون. 5- در صورت شركت داوطلب در آزمون سراسري نمره آزمون به عنوان يكي از معيارهاي پذيرش مورد توجه قرار مي گيرد. 6- دارا بودن حداقل نمره زبان انگليسي در يكي از آزمون هايTofel،Ielts،Tolimo يا آزمون استاندارد زبان انگليسي دانشگاه تهران را کسب نمايد. شرايط لازم براي پذيرش دانشجو در دوره هاي كارشناسي ارشد 1- دارا بودن مدرك رسمي كارشناسي از دانشگاههاي معتبر داخلي يا خارجي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 2- تائيد پرونده علمي، قبولي در مصاحبه حضوري و در صورت برگزاري آزمون اختصاصي، قبولي دراين آزمون 3- در صورت شركت داوطلب در آزمون سراسري نمره آزمون به عنوان يكي از معيارهاي پذيرش مورد توجه قرار مي گيرد. 4- دارا بودن حداقل نمره زبان انگليسي به شرح جدول بند 6 قسمت ب . در صورت نداشتن حداقل نمره زبان مطابق موارد بند 6 قسمت ب عمل خواهد شد. ويژگيهاي دوره مدرک فارغ التحصيلي مدرک رسمي دانشگاه تهران مي باشد. داوطلبان( پسر) مشمول پس از پذيرش به شرط عدم غيبت ميتوانند از معافيت تحصيلي طبق ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري برخوردار شوند. محتوي آموزش دوره ها ومقدار واحد مورد نياز براي فارغ التحصيلي مطابق با محتواي آموزش دانشگاه تهران خواهد بود. محل تحصيل جزيره کيش مي باشد و حضور در کلاسها الزامي است . برنامه ريزي كلاس ها براي تمامي روزهاي هفته انجام خواهد شد و پذيرفته شدگان ملزم به حضور در تمام كلاس ها خواهند بود. دانشجويان در صورت کسب نمرات ممتاز در طول دوره تحصيلي در اين پرديس از تخفيف لازم برخودار خواهند شد . در تامين خوابگاه و تسهيلات رفاهي ، بهداشتي و درماني و ورزشي هماهنگي و همکاري لازم بعمل خواهد آمد . هزينه هاي دوره اعم از شهريه، شهريه دروس پيش نياز، پايه و دوره زبان انگليسي و هم چنين بررسي فرم درخواست، هزينه تردد وساير هزينه هاي اقامتي به عهده دانشجويان خواهد بود . در صورت ضرورت براي تقويت پايه علمي و كسب موفقيت بيشتر، دروس پايه و پيش نياز با هزينه دانشجويان ارائه مي گردد. تشكيل كلاسها منوط به تحقق حد نصاب هاي لازم در تعداد دانشجويان هر رشته مي باشد. مدارک لازم جهت ثبت نام 1-تکميل فرم تقاضا نامه 2-تصوير تمام صفحات شناسنامه 3-اصل فيش بانکي به مبلغ 000/200 ريال به حساب شماره 18711524نزد بانک تجارت شعبه ارديبهشت تهران (کد 187) بنام دانشگاه تهران (مبلغ پرداختي مسترد نخواهد شد.) 4-دو قطعه عکس 4×3 پرسنلي پشت نويسي شده -مدارک تحصيلي 1-5- نظام جديد : تصوير کارنامه تحصيلي دوره متوسطه ، تصوير کارنامه تحصيلي پيش دانشگاهي ، تصوير گواهينامه ديپلم و پيش دانشگاهي 2-5- نظام قديم : تصوير کارنامه چهار سال دبيرستان، تصوير گواهينامه ديپلم 3-5- تصوير کارنامه ريز نمرات و مدرک تحصيلي ( ويژه فارغ التحصيلان مدارس بين المللي يا خارج از کشور ) 4-5- تصوير گواهي نمره زبان مربوط به آزمونهاي تافل و ... ( در صورت شرکت ) 5-5- در صورت شرکت در آزمون سراسري، تصوير کارنامه ضميمه شود. 6-5- تصوير ريز نمرات و مدرک تحصيلي کارشناسي براي متقاضيان دوره هاي کارشناسي ارشد 7-5- نام و نام خانوادگي، آدرس و شماره تلفن 3 نفر از دبيران، معلمان و اساتيد در فرم تقاضانامه ثبت نام كه نسبت به سوابق علمي داوطلب شناخت كافي دارند. مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال مدارک فوق تا تاريخ 11/3/1387 مي باشد و داوطلبان مدارک خود را با پست سفارشي به نشاني : جزيره كيش - بلوار ميرمهنا - ابتداي خيابان نيايش - پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران - معاونت آموزشي(كدپستي 55665-79416)، ارسال نمايند. http://www.bornanews.ir

اخبار روزنامه ها