ثبت نام آزمون ورودي دوره ارشد رشته هاي پزشکي درشعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تبريز

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   18 اردیبهشت 1387-07 May 2008بازدید 2540


به اطلاع متقاضيان ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سالتحصيلي88- 1387 شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي مي رساند: 1- در صورت يكسان بودن رشته انتخابي زمان ثبت نام و رشته اعلام شده در شعب بين الملل ، طبق جدول زير متقاضيان مي توانند هنگام انتخاب رشته / محل نسبت به انتخاب اين شعب در همان رشته اقدام نمايند. 2- در صورت مغاير بودن رشته انتخابي زمان ثبت نام و رشته اعلام شده در شعب بين الملل ، با توجه به اينكه شركت كنندگان فقط مجاز به انتخاب يك رشته مي باشند ، لذا داوطلبان در صورتيكه متقاضي شركت در رشته اي مربوط به شعب بين الملل مي باشند مي بايست نسبت به تغيير رشته خود اقدام نمايند. 3- كساني كه تاكنون ثبت نام ننموده اند و هم اكنون متقاضي ثبت نام در رشته هاي شعب بين الملل مي باشند مي توانند در زمان تعيين شده در بند 4 نسبت به ثبت نام براي اين شعب اقدام نمايند. 4- زمان ثبت نام شعب بين الملل و تغيير رشته براي افرادي كه طبق بند 2 همين اطلاعيه متقاضي تغيير رشته براي شعب بين الملل مي باشند از تاريخ 14/2/87 لغايت 16/2/87 مي باشد. 5- ضوابط و شرايط شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي سال تحصيلي 88-87 علاوه بر ضوابط اعلام شده در دفترچه راهنماي كارشناسي ارشد 88-87 ، براي هر دانشگاه بصورت جداگانه به شرح زير مي باشد. 6- هزينه ثبت نام در آزمون مبلغ66000 ريال ميباشد كه ميبايست طبق بند 1- د مدارك لازم براي ثبت نام دفترچه راهنماي آزمون اقدام شود . براي کسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي زير مراجعه نماييد

اخبار روزنامه ها