جذب دانشجویان مسلمان خارجی در پردیس بین المللی قم دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   18 شهریور 1391-08 September 2012بازدید 2662
جذب دانشجویان مسلمان خارجی در پردیس بین المللی قم دانشگاه تهران


معاون آموزشي دانشگاه تهران از جذب دانشجوي خارجي در پرديس قم دانشگاه تهران خبر داد و گفت: پرديس قم با ارتقا به پرديس بين المللي به جذب دانشجويان خارجي به ويژه دانشجويان کشورهاي مسلمان خواهد پرداخت.

سيد مهدي قمصري در گفتگو با مهر گفت: برنامه پرديس بين المللي قم با ارتقايي که يافته است مي تواند جذب دانشجويان خارجي منطقه براي تحصيل در رشته هايي مانند معارف اسلامي و علوم اسلامي را در دستور کار قرار دهد.وي ادامه داد: پرديس بين المللي قم آمادگي دارد تا به جذب دانشجويان خارجي به يژه دانشجويان کشورهاي مسلمان منطقه بپردازد .ارتقاء پرديس قم دانشگاه تهران به پرديس بين‌المللي قم در جلسه هيأت منتخب شوراي دانشگاه تهران تصويب و ابلاغ شد.جذب دانشجویان مسلمان خارجی پردیس بین المللی قم دانشگاه تهران
اخبار روزنامه ها