آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد در پردیس ارس دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   02 دی 1391-22 December 2012بازدید 8205
آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد در پردیس ارس دانشگاه تهران
پردیس ارس دانشگاه تهران برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد از این رو متقاضیان تا 5 دی ماه مهلت ثبت نام در این پردیس را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموختگان کارشناسی تمام رشته ها می توانند برای رشته مورد علاقه خود داوطلب شوند و داوطلبانی که در رشته غیرمرتبط با رشته کارشناسی خود پذیرفته شوند باید دروس کمبود و پیش نیاز لازم را مطابق آئین نامه مربوط، اخذ کرده و بگذرانند.

تعداد واحدهای درسی با احتساب واحدهای پایان نامه برای تمام رشته های تحصیلی به استثنای رشته های مدیریت mba برابر 32 واحد و برای رشته های مدیریت mba برابر 54 واحد است.

واحدهای جبرانی، کمبود و تقویتی زبان انگلیسی که ممکن است برای تمام یا گروهی از دانشجویان منظور شود، اضافه بر واحدهای مذکور خواهد بود.

حداقل معدل مورد قبول دوره کارشناسی متقاضیان 12 از 20 است و پرونده کسانی که با معدل کمتر از 12 در دوره کارشناسی، فارغ التحصیل شده باشند، بررسی نخواهد شد.

مدارک معادل کارشناسی و یا عناوین مشابه، برای ورود به این دوره ها قابل قبول نیست و اعلام رشته به معنی برگزاری حتمی دوره نیست و چنانچه به دلیل عدم تکمیل ظرفیت یا هر دلیل دیگر، برای رشته خاصی اعلام نتیجه نشود وجه ثبت نام اولیه به متقاضیان آن رشته عودت داده خواهد شد.

فرایند بررسی درخواست داوطلبان دوره های کارشناسی ارشد و پذیرش آنها در تمام مراحل تحت نظارت معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود و بدین منظور کمیته ای مرکب از نماینده پردیس دانشکده، نماینده گروه مربوط به هر رشته و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه (کمیته پذیرش)، زیرنظر معاون آموزشی پردیس ارس تشکیل و بر اساس امتیازات زیر نسبت به اولویت بندی داوطلبان اقدام می کند.

پردیس ارس، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را برای نیمسال بعدی سال تحصیلی جاری در 37 رشته می پذیرد.

متقاضیان تا 5 دی ماه مهلت ارسال آثار و مدارک خواسته شده را دارند.

جدول شهریه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم

گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد نظری شهریه متغیر هر واحد علمی شهریه هر واحد پایان نامه
فنی مهندسی 22.500.000  ریال 2.200.000 ریال 2.750.000 ریال 4.400.000 ریال
علوم پایه // // // //
علوم انسانی و MBA 18.000.000  ریال // // //
کشاورزی 22.500.000 ریال // // //

جزئیات تخفیف شهریه

برای رشته هایی که تعداد دانشجویان هم دوره ای بین 11 تا 15 نفر باشد، برای نفرات اول و دوم به ترتیب 20 و 15 درصد 
تخفیف شهریه مشروط به داشتن حداقل معدل به ترتیب 17 و 16.5 در نظر گرفته می شود.

برای رشته هایی که تعداد دانشجویان هم دوره ای 16 نفر و بیشتر باشد، برای نفرات اول، دوم، و سوم به ترتیب 20 ، 15 و 10 درصد تخفیف شهریه، مشروط به داشتن حداقل معدل 17 ، 16.5 و 16 در نظر گرفته می شود.


کارشناسی ارشد پردیس ارس دانشگاه تهران
اخبار روزنامه ها