سرپرست پردیس قم دانشگاه تهران تغییر کرد و معاونتها ادغام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   17 بهمن 1391-05 February 2013بازدید 1452سرپرست پردیس قم دانشگاه تهران تغییر کرد و  معاونتها ادغام شدبا حکم رئیس دانشگاه تهران، معاون اداری مالی این دانشگاه به عنوان سرپرست پردیس قم منصوب شد.پرتال دانشگاهی به نقل از  گزارش خبرنگار مهر، با حکم فرهاد رهبر، سید محمد مقیمی که همزمان سمت معاونت اداری مال دانشگاه تهران را بر عهده دارد به عنوان سرپرست پردیس قم این دانشگاه به جای رضا برنجکار منصوب شد.
مقیمی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه پس از انتصابش برخی معاونتهای این پردیس را ادغام کرده است، اظهار داشت: دو معاونت آموزشی و پژوهشی با یکدیگر ادغام و به معاونت علمی تبدیل شد.

وی گفت: همچنین دو معاونت دانشجویی و اداری مالی ادغام و در نهایت معاونت اجرایی پردیس قم راه اندازی شد.


در حکم فرهاد رهبر، حمید زارع - استادیار دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران به عنوان معاون اجرایی و دانشجویی پردیس قم منصوب شد.

علاوه بر این رئیس دانشگاه تهران، محمد ساردوئی نسب - استادیار دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران را به عنوان معاون علمی پردیس قم منصوب کرد.

همچنین طی حکمی از سوی رئیس پردیس قم دانشگاه تهران، حسین خنیفر - دانشیار دانشکده مدیریت پردیس قم به عنوان قائم مقام رئیس پردیس منصوب شد.دانشگاه قم دانشگاه تغییر سرپرست دانشگاه قم پردیس قم
اخبار روزنامه ها