برگزاری آزمون ارشد پردیس دانشگاه تربیت مدرس در روز جمعه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   29 بهمن 1391-17 February 2013بازدید 2591برگزاری آزمون ارشد پردیس دانشگاه تربیت مدرس در روز جمعهآزمون کتبی اختصاصی دوره کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه تربیت مدرس 4 اسفند برگزار می‌شود.

پرتال دانشگاهی به نقل از  گزارش ایسنا، پذیرش دانشجوی ارشد در رشته‌های حقوق خصوصی ، حسابداری ، مدیریت بازرگانی – بازار یابی بین المللی ، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات، مدیریت پروژه و ساخت، مهندسی معماری – فنی برگزار می‌شود.

شایان ذکر است درشته هایی که پذیرش درآنها از طریق مصاحبه صورت می‌پذیرد نیازی به اخذ مجوز (کارت) ورود به جلسه نیست.پردیس دانشگاه تربیت مدرس پردیس دانشگاهی ثبت نام ارشد پردیس دانشگاهی
اخبار روزنامه ها