تعيين شهريه كارشناسي ارشد واحدهاي بين‌الملل و ابلاغ شيوه‌نامه پذيرش با آزمون در پرديسها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   30 بهمن 1391-18 February 2013بازدید 3906


تعيين شهريه كارشناسي ارشد واحدهاي بين‌الملل و  ابلاغ شيوه‌نامه پذيرش با آزمون در پرديسهامعاون آموزشي وزارت علوم با بيان اينکه هنوز براي شهريه مقطع کارشناسي ارشد واحدهاي بين الملل سقفي تعيين نشده از ابلاغ آيين نامه اي در اين زمينه خبر داد.

پرتال دانشگاهی به نقل از حسين نادري منش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اين خبر و ضمن يادآوري مبلغ شهريه اي که پرديسهاي بين الملل در مقطع دکتري موظف به دريافت از دانشجويان هستند، ادامه داد: وزارت علوم سقف شهريه دريافتي از دانشجويان مقطع دکتري واحدهاي بين الملل را بين 45 تا 55 ميليون تومان اعلام کرد و دانشگاهها موظف به دريافت اين رقم هستند، اما تاکنون از سوي اين وزارتخانه براي مقطع کارشناسي ارشد واحدهاي مذکور سقفي تعيين نشده بود.

وي در اين باره، گفت: طي يکي دو هفته آينده با ابلاغ آيين نامه اي، شهريه مقطع کارشناسي ارشد واحدهاي بين الملل و نوبت دوم دانشگاهها از سوي وزارت علوم اعلام خواهد و هيئت هاي امناي دانشگاهها موظف‌اند از اين آيين نامه براي دريافت شهريه پيروي کنند.

به گفته معاون آموزشي وزارت علوم، پيش از اين، دانشگاهها با تاييد هيئت امنا از اين دو گروه دانشجويان شهريه دريافت مي کردند و تاکنون وزارت علوم در اين باره مصوبه اي ابلاغ نکرده بود.

اين مقام مسئول وزارت علوم همچنين درباره ابلاغ آيين نامه اي که دانشگاهها را موظف به برگزاري آزمون براي پذيرش دانشجو در واحدهاي بين الملل و پرديس ها مي کرد، گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها موظف هستند دانشجوي مازاد بر ظرفيت را از طريق برگزاري آزمون و با هماهنگي سازمان سنجش و معاونت آموزشي بپذيرند؛ به همين منظور، شيوه نامه اي به زودي براي نحوه پذيرش دانشجويان از طريق برگزاري آزمون به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

دانشگاه دانشگاه بین الملل آزمون پردیس دانشگاهی
اخبار روزنامه ها