ضوابط پذيرش دانشجوي دکتري تخصصي پزشکي در شعب بين الملل اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   03 آذر 1387-23 November 2008بازدید 3682


ضوابط پذيرش دانشجوي دکتري تخصصي گروه پزشکي شرکت کننده در آزمون دکتري تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پايه پزشکي و بهداشت در شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشکي کرمان و تبريز اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت از ميان مردودين نهايي آزمون دکتري تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پايه پزشکي و بهداشت اسامي چند برابر ظرفيت به ترتيب نمره به شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشکي کرمان و تبريز ارسال مي شود و اين شعب با توجه به ضوابط و پس از انجام مصاحبه اقدام به اعلام اسامي پذيرفته شدگان مي کنند. شعبه بين المللي دانشگاه علوم پزشکي تبريز در شهرستان جلفا قرار دارد و پذيرفته شدگان در اين شهر به تحصيل ادامه مي دهند. 70 درصد آزمون کتبي و 30 درصد آزمون شفاهي در پذيرش دانشجوي دوره دکتري تخصصي در اين دانشگاه مدنظر قرار مي گيرد. هزينه ساليانه تربيت دانشجوي دکتري تخصصي (Ph.D) در اين دانشگاه در رشته علوم تغذيه 110 ميليون ريال، در رشته فارماکولوژي 100 ميليون ريال و در رشته پرستاري 90 ميليون ريال است. مدت تحصيل دوره براساس آيين نامه آموزشي دوره دکتري تخصصي (Ph.D) خواهد بود. مصاحبه يا آزمون شفاهي بر اساس قدرت بيان و توانايي انتقال مطالب، تسلط به زبان انگليسي، سابقه فعاليتهاي آموزشي با ارائه مستندات لازم، سابقه فعاليتهاي پژوهشي با ارائه مستندات لازم، ويژگيهاي فردي داوطلب و نگرش به رشته و ارتباط کاري و آشنايي با کامپيوتر ارزيابي مي شود. به گزارش مهر، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت محل تحصيل دانشجويان دکتري تخصصي (Ph.D) در شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشکي کرمان منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد در شهرستان بم است. هزينه ثابت ثبت نام تحصيلي در هر سال تحصيلي در اين واحد دانشگاهي 50 ميليون ريال و هزينه متغير واحد هاي تحصيلي سالانه توسط هيئت امنا واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشکي کرمان تعيين خواهد شد و هزينه هاي رفاهي دانشجويي در صورت استفاده دانشجو به اين مبالغ اضافه خواهد شد. مدت تحصيل طبق ضوابط دوره دکتري تخصصي (Ph.D) است و پايان تحصيل دانشجو، تاريخ دفاع از پايان نامه خواهد بود. به گزارش مهر، مرحله کتبي آزمون دکتري تخصصي رشته هاي علوم پايه پزشکي روز جمعه 17 آبان با رقابت 3 هزار و 685 داوطلب برگزار شده است و با توجه به اعلام اسامي واجدين شرايط از سوي مرکز سنجش آموزش پزشکي، افراد واجد شرايط بايد مدارک لازم را تا پايان وقت اداري پنجشنبه 7 آذر ماه با پست پيشتاز به مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت ارسال کنند

اخبار روزنامه ها