نحوه برگزاري دوره هاي بين الملل و پذيرش دانشجو در مناطق آزاد اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   11 آذر 1387-01 December 2008بازدید 2607


مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي نحوه برگزاري دوره هاي بين الملل در دانشگاهها و پذيرش دانشجو در مناطق آزاد را اعلام کرد. رجبعلي برزويي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه دوره هاي بين الملل در قالب همکاري با دانشگاههاي خارج از کشور فعاليت مي کنند، گفت: در حال حاضر برگزاري اين دوره ها تنها در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد مجاز است و برگزاري دوره دکتري در واحدهاي بين المللي جز سياستها نيست. وي درباره نحوه پذيرش دانشجو در مناطق آزاد گفت: دانشگاهها نسبت به پذيرش دانشجو در مناطق آزاد براي دوره هاي بين المللي صاحب اختيار هستند و مي توانند از طريق کنکور سراسري و يا با تصويب ضوابط در شوراي دانشگاه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام کنند. مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي افزود: به دانشگاه گيلان نيز اجازه داده شده که در واحد بين الملل خود يعني منطقه انزلي براي امسال در دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد اقدام به برگزاري دوره هاي بين الملل کند. وي افزود: همچنين دانشگاه تبريز مي تواند براي امسال در واحد بين الملل خود يعني منطقه اروند در 5 رشته پذيرش دانشجو داشته باشد. برزويي با اشاره به سياستهاي وزارت علوم براي راه اندازي دوره هاي مجازي در دانشگاهها نيز به مهر گفت: دانشگاههايي که خواستار راه اندازي دوره هاي مجازي هستند مي توانند درخواست خود را اعلام کنند و وزارت علوم با همان الگوهاي قبلي به دانشگاهها مجوز مي دهد. در حال حاضر براي راه اندازي اين دوره ها در دانشگاهها ممنوعيتي وجود ندارد.

اخبار روزنامه ها