جزييات پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي در شعب بين‌المللي دانشگاههاي علوم پزشكي اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   30 آذر 1387-20 December 2008بازدید 1996


جزييات و نحوه پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي(PHD)، در شعب بين‌المللي دانشگاههاي علوم پزشكي كرمان و تبريز اعلام شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از ميان مردودين نهايي آزمون Ph.D اسامي چند برابر ظرفيت به ترتيب نمره به شعب بين‌الملل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كرمان و تبريز ارسال مي‌شود و اين واحدها با توجه به ضوابط و پس از انجام مصاحبه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي‌كنند. جزييات پذيرش در شعبه بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز بر اساس اين گزارش، محل تحصيل پذيرفته‌شدگان در شهرستان جلفا، محل واحد بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز است. همچنين، ضوابط پذيرش براساس 70 درصد آزمون كتبي و 30 درصد آزمون مصاحبه خواهد بود. گفتني است، هزينه ساليانه رشته‌هاي علوم تغذيه 110ميليون ريال، فارماكولوژي100ميليون ريال و پرستاري 90 ميليون ريال در نظر گرفته‌ شده است. مدت تحصيل دوره براساس آئين‌نامه آموزشي دوره Ph.D مي‌باشد و در مصاحبه مواردي چون قدرت بيان، توانائي انتقال مطالب، تسلط به زبان انگليسي، سابقه فعاليت‌هاي آموزشي با ارائه مستندات لازم، سابقه فعاليت‌هاي پژوهشي با ارائه مستندات لازم، ويژگي‌هاي فردي داوطلب و نگرش به رشته و ارتباط كاري و آشنائي با كامپيوتر مورد نظر است. جزييات پذيرش شعبه بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي كرمان محل تحصيل دانشجويان شهرستان بم منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد است. همچنين، هزينه ثابت ثبت‌نام تحصيلي در هر سال تحصيلي 50 ميليون ريال و هزينه متغيير واحدهاي تحصيلي سالانه توسط هيات امنا دانشگاه تعيين مي‌شود. لازم به ذكر است، هزينه‌هاي رفاه دانشجويي (اسكان و تغذيه) در صورت استفاده دانشجو به اين مبالغ اضافه مي‌شود. مدت تحصيل طبق ضوابط دوره دكتراي تخصصصي مي‌باشد و پايان تحصيل دانشجو، زمان دفاع از پايان نامه مي‌باشد

اخبار روزنامه ها