افزایش پذیرش دانشجو در واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   28 اردیبهشت 1392-18 May 2013بازدید 2657

رئيس دانشگاه علوم پزشکی ايران گفت: ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد بین الملل دانشگاه، 30 درصد افزايش پیدا می کند.

پرتال دانشگاهی به نقل از مهر، مسعود اعتمادیان با اشاره به سیاست های مورد نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش، اظهار کرد: در جلسه اخیر برگزار شده در وزارت بهداشت بر گسترش واحدهای بين الملل با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه کشور تاکيد شده است، ما نیز سعی خواهیم کرد در اين مسير پيشتازانه حرکت کنيم.

رئيس دانشگاه علوم پزشکی ايران ادامه داد: با توجه به سياست وزارت بهداشت 30 درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد بين الملل افزايش پيدا خواهد کرد که اميدواريم بتوانيم در اين زمينه نيز خدمات مطلوبی ارائه دهيم


پردیس دانشگاهی دانشگاه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی پذیرش دانشجو در واحد بین الملل
اخبار روزنامه ها