پذيرش دانشجو در پرديس بين‌المللي دانشگاه گيلان در منطقه آزاد انزلي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   17 دی 1387-06 January 2009بازدید 7120


دانشگاه گيلان در 4 رشته در منطقه آزاد انزلي دانشجو مي‌پذيرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه خزر، پرديس بين‌المللي دانشگاه گيلان در منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي در نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87 در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد. واحد پرديس بين‌الملل دانشگاه گيلان در رشته هاي مديريت mba، حقوق خصوصي، مهندسي عمران، خاك و پي و معماري از طريق آزمون زبان عمومي و معدل مقطع كارشناسي، در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد. شايان ذكر است آزمون مورد نظر10 بهمن ماه برگزار مي‌شود و كلاسها از پايان بهمن آغاز خواهند شد. شايان ذكر است كلاسها در منطقه آزاد انزلي برگزار مي‌شود و برخي از واحدهاي آزمايشگاهي در محل دانشگاه گيلان در رشت تشكيل خواهد شد.

اخبار روزنامه ها