فراخوان پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد 92 در پرديس دانشگاه شهيد بهشتي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   30 مهر 1392-22 October 2013بازدید 4445فراخوان پذيرش دانشجوی کارشناسی ارشد 92 در پرديس دانشگاه شهيد بهشتی

دانشگاه شهيد بهشتي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله کشور، برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، برنامه استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش آموزش عالي، تعميق مباني اعتقادي و ارزشهاي اسلامي، اخلاق حرفه اي و با هدف پاسخگويي به تقاضاي داوطلبان ايراني و غير ايراني با توجه به مصوبه هيئت امناي دانشگاه و مجوز شوراي گسترش آموزش عالي براي مشارکت در تربيت نيروي انساني متعهد ، متخصص و توسعه تحقيقات از بين داوطلبان واجد شرايط و علاقمند به تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد از طريق بررسي سوابق تحصيلي و مصاحبه حضوري و در صورت نياز بر گزاري آزمون اختصاصي ورودي در پرديس شماره 2 خود واقع در تهران براي سال تحصيلي 93- 1392 دانشجو مي پذيرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر: http://www.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=5995پذیرش دانشجوی ارشد پذیرش دانشجوی ارشد بدون کنکور پذیرش دانشجوی ارشد در پردیس دانشگاهی پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاهی
اخبار روزنامه ها