همکاري مناطق آزاد تجاري با شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشکي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   04 اسفند 1387-22 February 2009بازدید 1555


همکاري مناطق آزاد تجاري با شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشکي مديرکل دفتر گسترش و ارزيابي وزارت بهداشت گفت: زمينه هاي مشترک همکاري ميان شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشکي و مناطق آزاد تجاري در بهبود وضعيت سلامت مناطق آزاد و امکان حضور دانشجويان خارجي در اين مناطق بررسي شد. دکتر سيد اميرمحسن ضيايي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاري جلسه مشترکي ميان مسئولان وزارت بهداشت و روساي شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشکي و مسئولان مناطق آزاد تجاري کشور يادآور شد: مسئولان شعب بين الملل مسائل خود را مطرح کردند و برحسب موضوع مسئولان مناطق آزاد قول همکاري و تامين نيازهاي اين شعب را دادند. وي اضافه کرد: همکاري در زمينه تامين زمين مورد نياز براي دانشگاهها، کاهش تعرفه هاي گمرکي، تامين زيرساختهاي مورد نياز، کمک در اعطاي وام به شعب، پرداخت تسهيلات و افزايش پروازها در برخي از مناطق و کمک در کاهش تعرفه هاي آب و برق و معرفي سرمايه گذار براي احداث بيمارستان، خوابگاهها و اماکن ورزشي، استفاده از تسهيلات فرهنگي براي دانشجويان شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشکي کشور مستقر در مناطق آزاد از جمله مباحثي بود که از سوي مسئولان اين شعب مطرح شد. ضيايي يادآور شد: در اين زمينه مشاور رئيس جمهوري در امور مناطق آزاد تجاري کشور نيز قول همکاري داد و حضور اين واحدها را منجر به بهبود وضعيت اقتصادي اين مناطق برشمرد. مديرکل دفتر گسترش و ارزيابي وزارت بهداشت گفت: وزير بهداشت نيز در اين جلسه پذيرش دانشجو در اين مناطق و فراهم شدن امکان آموزش دانشجويان در داخل کشور به جاي حضور در دانشگاههاي بي کيفيت خارج از کشور و توسعه مناطق آزاد را از نتايج موثر ايجاد شعب بين الملل دانست

اخبار روزنامه ها