پذيرش دانشجو در 24 رشته گرايش جديد از مهر امسال در پردیس دانشگاه کاشان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   17 تیر 1392-08 July 2013بازدید 2338پذيرش دانشجو در 24 رشته گرايش جديد از مهر امسال در پردیس دانشگاه کاشان

معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از پذيرش دانشجو در 24 رشته گرايش جديد در سال تحصيلي 93-92 اين دانشگاه خبر داد.

پرتال دانشگاهی به نقل از به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، دکتر حميد رضا محمدي افزود:   در سالل جديد تحصيلي 14 رشته گرايش به مجموعه رشته هاي مرکزي دانشگاه کاشان، پنج رشته به پرديس دختران و پنج رشته گرايش نيز به مجموعه رشته هاي پرديس دانشگاهي اين دانشگاه اضافه شده است.

وي همچنين به افزايش چهار رشته جديد دوره دکترا در اين دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: نانو الکترونيک، مطالعات علوم اجتماعي - مسايل ايران، نهج البلاغه ، مهندسي مکانيک - ساخت و توليد به مجموعه رشته هاي  مقطع دکتراي اين دانشگاه افزوده شده است.

معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان  نانو الکترونيک ، مهندسي برق- مخابرات، مهندسي معماري - تکنولوژي معماري، مديريت اجرايي، جغرافياي شهري و رياضي محض در سه گرايش هندسه، جبر و گراف را از رشته هاي مقطع کارشناسي ارشد جديد دانشگاه کاشان نام برد.

دکتر حميد رضا محمدي  خاطر نشان کرد: در مقطع کارشناسي نيز دو رشته مديريت بازرگاني و مدريت بازاريابي به مجموعه رشته هاي اين دانشگاه  افزوده شده است.

معاون  طرح و توسعه دانشگاه کاشان، به افزايش پنج رشته جديد در مجموعه پرديس دختران اين دانشگاه اشاره کرد و افزود: مهر امسال در سه رشته جديد کارشناسي ارشد علوم اجتماعي- گرايش مطالعات فرهنگي ، روانشناسي تربيتي و آموزش زبان انگليسي دانشجو پذيرفته مي شود.

وي يادآورشد: دو رشته تربيت بدني و علوم ورزشي و زبان و ادبيات عرب نيز به مجموعه رشته هاي دوره کارشناسي پرديس خواهران اين دانشگاه افزوده شده است.

معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان، به افزايش پنج رشته کارشناسي ارشد  پرديس دانشگاهي اين دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: مهر امسال در رشته هاي مهندسي عمران - سازه، مهندسي برق- الکترونيک، مهندسي معدن در سه گرايش فرآوري، اکتشاف و استخراج دانشجو پذيرفته مي شود.

گفتني است  در حال حاضر 32 رشته گرايش دکترا ، 63 رشته گرايش کارشناسي ارشد  و61 رشته گرايش کارشناسي در دانشگاه کاشان داير  است.


دانشگاه بین الملل پذیرش دانشجو در دانشگاه کاشان پردیس دانشگاهی
اخبار روزنامه ها