پذيرش دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد پرديس بين الملل دانشگاه سمنان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   26 تیر 1392-17 July 2013بازدید 3375پذيرش دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد پرديس بين الملل دانشگاه سمنان

به دنبال آغاز به کار موفقيت آميز پرديس بين الملل دانشگاه سمنان در سال گذشته ، پذيرش دانشجو در 85 رشته گرايش دکتري و کارشناسي ارشد اين پرديس در سال تحصيلي 93-92 ، براي بار دوم انجام مي شود .

به گزارش روابط عمومي دانشگاه سمنان ، پرديس بين الملل دانشگاه سمنان با کسب مجوز از وزارت علوم و نيز نظارت سازمان سنجش آموزش کشور امسال در 37 رشته گرايش دکتري و 48 رشته گرايش کارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد .

براساس بخشنامه هاي مربوط ، پذيرش دانشجو در پرديس بين الملل دانشگاه سمنان از طريق آزمون اختصاصي و مصاحبه صورت گرفته و در صورتيکه تعداد داوطلبان کمتر از 20 نفر باشد ، مصاحبه مبناي پذيرش دانشجو خواهد بود .

پذيرش دانشجو در پرديس بين الملل دانشگاه سمنان از 29 تير ماه آغاز و علاقه مندان براي ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس  www.pardisint.semnan.ac.ir مراجعه نمايند.


پذيرش دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد پذيرش دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد پرديس بين الملل پذیرش دانشجوی ارشد در پردیس دانشگاهی پذیرش دانشجوی دکتری در پردیس دانشگاهی
اخبار روزنامه ها