پذيرش دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد پرديس بين الملل دانشگاه سمنان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   27 تیر 1392-18 July 2013بازدید 3361پذيرش دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد پرديس بين الملل دانشگاه سمنان

به دنبال آغاز به کار موفقيت آميز پرديس بين الملل دانشگاه سمنان در سال گذشته ، پذيرش دانشجو در 85 رشته گرايش دکتري و کارشناسي ارشد اين پرديس در سال تحصيلي 93-92 ، براي بار دوم انجام مي شود .

به گزارش روابط عمومي دانشگاه سمنان ، پرديس بين الملل دانشگاه سمنان با کسب مجوز از وزارت علوم و نيز نظارت سازمان سنجش آموزش کشور امسال در 37 رشته گرايش دکتري و 48 رشته گرايش کارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد .

براساس بخشنامه هاي مربوط ، پذيرش دانشجو در پرديس بين الملل دانشگاه سمنان از طريق آزمون اختصاصي و مصاحبه صورت گرفته و در صورتيکه تعداد داوطلبان کمتر از 20 نفر باشد ، مصاحبه مبناي پذيرش دانشجو خواهد بود .

پذيرش دانشجو در پرديس بين الملل دانشگاه سمنان از 29 تير ماه آغاز و علاقه مندان براي ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس  www.pardisint.semnan.ac.ir مراجعه نمايند.


پذيرش دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد پذيرش دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد پرديس بين الملل پذیرش دانشجوی ارشد در پردیس دانشگاهی پذیرش دانشجوی دکتری در پردیس دانشگاهی
مقاله نویسی ISI
اخبار روزنامه ها
تندیس جشنواره
دانلود نوار ابزار سایت
Get our toolbar!pagerank