پذیرش دانشجو در پـردیس دانشـگاه دریـانـوردی و عـلوم دریـایی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   30 تیر 1392-21 July 2013بازدید 1182پذیرش دانشجو در پـردیس دانشـگاه دریـانـوردی و عـلوم دریـایی

رئـیس دانشـگاه دریـانـوردی و عـلوم دریـایـی چـابـهار از پذیرش دانشجو در سال جاری در مقطع کارشناسی ارشد در پردیس این دانشگاه خبر داد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از  مهر، دکتر بهزاد مهر افزود: دانـشگاه دریـانوردی و عـلوم دریـایی چابهار بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال اول تحصیلی 93-92 در واحـدپردیس اين دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

وی رشـتـه های پـردیــس دانـشگاه دریـانــوردی و علوم دریایی چابهار را شامل آمــوزش زبــان انــگلیسی ، شــیمی دریا،  فــرآوری مــحصولات شــیلاتی،  دریــانــوردی- حمــل و نــقل دریــایــی، دریــانوردی- بــنادر و کشــتیرانی برشمرد و افزود: پردیس دانشگاه از طــریق آزمــون اختــصاصی دانــشجو پــذیرش می كند.

رئـیس دانشـگاه دریـانـوردی و عـلوم دریـایـی چـابـهار در خاتمه تصریح کرد: علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به آدرس الکترونیکی  www.cmu.ac.ir  مراجعه نمایند.پردیس دانشگاهی پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاهی پذیرش دانشجو در پـردیس دانشـگاه دریـانـوردی و عـلوم دریـایی
اخبار روزنامه ها