شعبات دانشگاه های ایران در امارات متحده عربی و کشورهای آفریقایی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   08 امرداد 1392-30 July 2013بازدید 1606شعبات دانشگاه های ایران در امارات متحده عربی و کشورهای آفریقایی

وجود سه شعبه از دانشگاه هاي ايران در امارات متحده عربي و جامع المصطفی در كشورهاي آفريقاي ومسلمان شعبه دارد
سه دانشگاه پيام نور، آزاد اسلامي و شيراز در امارات متحده عربي شعبه دارد.

ارسلان قرباني، قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل در گفتگو با خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران گفت: توسعه شعب دانشگاهي ايران در ساير كشورهاي جهان با داشتن شاخص هايي كيفي علمي و فناوري همان طور كه در برنامه آمايش سرزمين در بحث فراملي وجود دارد، محقق مي شود.

وي افزود: از جمله شاخص هاي توسعه شعب دانشگاه ها عبارتند: از داشتن آزمايشگاه و تجهيزات آزمايشگاهي، داشتن بازار كار، داشتن اقامت كشور، داشتن مرتبه علمي استادياري براي رئيس شعبه و داشتن مجوز شوراي گسترش براي تمامي فعاليت هاي آموزشي به شمار مي آيد.

قرباني، در پاسخ به سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبني بر اينكه هم اكنون چه تعداد از شعب دانشگاه هاي ايران در ساير كشورهاي جهان وجود دارد، اظهار داشت: هم اكنون در امارات متحده عربي شعبه دانشگاه پيام نور، ازاد اسلامي و شيراز و در افغانستان دانشگاه پيام نور و همچنين در بسياري از كشورهاي آفريقايي و كشورهاي مسلمان شعبه اي از دانشگاه جامع المصطفی وجود دارد.


شعبات دانشگاه های ایران امارات متحده عربی کشورهای آفریقایی دانشگاه جامع المصطفی
اخبار روزنامه ها