تغییر ساختار دانشگاه شهید بهشتی به سمت پردیسی شدنش

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   28 امرداد 1392-19 August 2013بازدید 978تغییر ساختار دانشگاه شهید بهشتی به سمت پردیسی شدنش

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: با توجه به گسترش علم وبرمبنای آن گسترش دانشکده‌ها وگروه‌های تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی برای مدیریت بهینه تصمیم دارد ساختار دانشگاه شهید را به صورت پردیسی اداره کند .

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از دکتر محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه شهید بهشتی بیش از 23 دانشکده و پژوهشکده دارد پیشنهاد ما این است که به جای اینکه به صورت دانشکده ای اداره شود، در ساختار جدید به صورت پردیسی مدیریت شود.

وی با ارایه مثالی گفت: در 62 دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی یک دانشکده و پنج گروه بود در حال حاضر با توجه به گسترش علم تبدیل به پنج دانشکده شده است و یا دانشکده‌های شیمی، فیزیک، علوم زیستی، ریاضی آمار نیز به همین صورت هستند بنابراین برای همگرا کردن این دانشکده ها در ساختار جدید آن دانشکده هایی که در داخل پردیس اصلی دانشگاه هستند به صورت مجتمع‌های دانشکده ای و آنهایی که خارج از سایت اصلی دانشگاه قرار دارند به صورت پردیسی اداره می شوند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه این ساختار درحال تهیه شدن است، گفت: این روش که دانشگاه تخصصی تر اداره می شود ابتدا در شورای دانشگاه مطرح شده و سپس برای تصویب به هیات امنای دانشگاه ارایه خواهد شد.پردیسی شدن دانشگاه شهید بهشتی ماجرای پردیسی شدن دانشگاه شهید بهشتی
اخبار روزنامه ها