آغاز ثبت نام از متقاضيان کارشناسی ارشد در پرديس بين المللی در ارس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   18 شهریور 1392-09 September 2013بازدید 1607آغاز ثبت نام از متقاضيان کارشناسی ارشد در پرديس بين المللی در ارس

آغاز ثبت نام از متقاضيان کارشناسي ارشد در پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران از طريق شيوه نامه (بدون آزمون سراسري) در 26 رشته. از تاريخ 18/06/1392 لغايت 25/06/1392 از طريق سامانه جامع آموزشي دانشگاه http://ems.ut.ac.ir.   براي کسب اطلاعات بيشتر به آدرس http://aras.ut.ac.ir مراجعه فرماييد.


دانشگاه پردیس پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاهی پذیرش دانشجوی ارشد در پردیس دانشگاهی
اخبار روزنامه ها