موافقت با تغيير نام 4 دانشکده و پرديس دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   29 شهریور 1392-20 September 2013بازدید 1187موافقت با تغيير نام 4 دانشکده و پرديس دانشگاه تهران

هيأت امناي دانشگاه تهران با تغيير نام پرديس قم دانشگاه تهران به پرديس فارابي دانشگاه تهران و نيز تغيير نام دانشکده‌هاي پرديس موافقت کرد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاري مهر، هيأت امنا دانشگاه تهران به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، با تغيير عنوان  پرديس قم دانشگاه تهران به " پرديس فارابي دانشگاه تهران " و همچنين تغيير عنوان دانشکده‌هاي پرديس مذکور از " دانشکده مديريت " به " دانشکده مديريت و حسابداري "، " دانشکده فقه و فلسفه " به " دانشکده الهيات " و " دانشکده فني " به " دانشکده مهندسي " بدون ايجاد بار مالي و تشکيلاتي جديد موافقت کرد.


تغییر نام دانشگاه پردیس تهران پردیس دانشگاهی تغییر نام پردیس دانشگاهی اسامی پردیس های دانشگاهی
اخبار روزنامه ها