افتتاح واحد بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي يزد در خرداد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   22 فروردین 1388-11 April 2009بازدید 3714


افتتاح واحد بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي يزد در خرداد رييس دانشگاه علوم پزشكي يزد خبر داد: افتتاح واحد بين‌المللي دانشگاه در خرداد راه‌اندازي رشته دستيار تخصصي روانپزشكي در دانشگاه رييس دانشگاه علوم پزشكي يزد از افتتاح واحد بين‌المللي دانشگاه در 3 خرداد ماه و راه اندازي رشته تخصصي روانپزشكي از سال جاري خبر داد. دكتر سيد جليل ميرمحمدي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به افتتاح واحد بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي يزد در مجتمع سابق دانشكده پزشكي در احمد آباد مشير يزد، گفت:‌ از مهر ماه در رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، يك رشته كارشناسي ارشد، 2 رشته كارشناسي و 2 رشته دكترا در اين واحد دانشجو پذيرفته مي‌شود. وي با اشاره به ميزان ظرفيت پذيرش دانشجو در اين واحد بين المللي، اظهاركرد: در رشته پزشكي حداكثر20 نفر، رشته دندانپزشكي 12 نفر، كارشناسي ارشد 3 نفر، دكترا 2 نفر و كارشناسي 8 نفر پذيرفته مي‌شوند. رييس دانشگاه علوم پزشكي يزد در خاتمه با اشاره به راه‌اندازي رشته دستياري تخصصي روانپزشكي از مهر امسال، خاطرنشان كرد: همچنين در رشته كارشناسي ارشد ايمونولوژي از مهرماه دانشجو پذيرفته مي‌شود.

اخبار روزنامه ها