پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسی ارشد و دكتری در پرديس خودگردان زابل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   09 مهر 1392-01 October 2013بازدید 3339پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكتری در پرديس خودگردان زابل

پرديس خودگردان دانشگاه زابل در نظر دارد در سال تحصيلي 93-92 در رشته هاي ذيل  نسبت به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتري  براي نيمسال دوم تحصيلي (بهمن ماه) اقدام نمايد.اطلاعيه هاي مربوط به تاريخ ثبت نام و برگزاري آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

پذیرش دانشجو در دانشگاه بین الملل دانشگاه بین الملل زابل پذیرش دانشجوی دکتری پذیرش دانشجوی ارشد پذیرش دانشجوی کارشناسی پذیرش دانشجو در دانشگاه بین الملل
اخبار روزنامه ها