پذيرش دانشجو در پرديس خودگردان دانشگاه شاهد در مقطع ارشد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   06 آبان 1392-28 October 2013بازدید 4223پذيرش دانشجو در پرديس خودگردان دانشگاه شاهد در مقطع ارشد

پيرو موافقت شوراي گسترش آموزش عالي با پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد رشته هاي ذيل در پرديس خودگردان دانشگاه شاهد، دانشگاه در مرحله تکميل ظرفيت آزمون کارشناسي ارشد سال 1392 نسبت به پذيرش دانشجو در پرديس خودگردان خود اقدام مي نمايد.

متقاضيان محترم مي­توانند به اين منظور از تا تاريخ 28/7/92 به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و بر اساس كارنامه نتايج اوليه آزمون مذکور در رشته و گرايش هاي زير، نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي پرديس خودگردان دانشگاه شاهد اقدام نمايند.

 1) مهندسي برق - مخابرات  2) مهندسي برق- قدرت  3) مهندسي برق - کنترل  4) مهندسي صنايع - صنايع  5) رياضي محض  6) فيزيک گرايش بنيادي  7) مديريت بازرگاني  8) الهيات و معارف اسلامي - علوم قرآن و حديث  9) کارآفريني

شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در پرديس خودگردان دانشگاه:

1 - اعتقاد به دين مبين اسلام و التزام عملي به احكام. 2- اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي. 3- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق. 4- عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني. 5- نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر. 6- اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر (چادر) براي خواهران.


پذیرش دانشجو در مقطع ارشد پذیرش دانشجوی ارشد پذیرش دانشجوی ارشد در دانشگاه خودگردان پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاهی
اخبار روزنامه ها