تاسيس شعبه بين المللي دانشگاه علم و فرهنگ

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   21 اردیبهشت 1388-11 May 2009بازدید 1901


تاسيس شعبه

بين المللي دانشگاه

علم و فرهنگ رئيس جهاددانشگاهي از تاسيس

شعبه بين المللي دانشگاه علم و فرهنگ

در منطقه آزاد انزلي خبر داد و گفت: فعاليت

بين المللي دانشگاه

در حوزه مقطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي خواهد بود. دکتر حميدرضا طيبي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعاليت هاي دانشگاه علم و فرهنگ افزود: همکاري ميان دانشگاه و پژوهشکده هاي جهاددانشگاهي نيز در حال گسترش است و از سوي وزراي بهداشت و علوم هم موافقت هايي براي ايجاد دوره هاي جديد در دانشگاه علم و فرهنگ در دوره هاي تحصيلات تکميلي اخذ شده است. طيبي با اشاره به همکاري دانشگاه علم و فرهنگ با دو دانشگاه خارجي گفت: اين دانشگاه با دو دانشگاه آسيايي و انگليسي همکاري علمي و پژوهشي آغاز کرده است. وي ابراز اميدواري کرد در طي اجراي برنامه چهارم توسعه جهاددانشگاهي، آموزش عالي اين نهاد از گستردگي خوبي برخوردار باشد. رئيس جهاددانشگاهي با اشاره به مشکل محدوديت توسعه فيزيکي اين دانشگاه يادآور شد: به دليل محدوديت مالي، دانشگاه علم و فرهنگ با مشکل عمده محدوديت توسعه فيزيکي مواجه است و هنوز نتوانسته ايم زمين مناسب را براي اين دانشگاه فراهم کنيم. طيبي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر به دليل افزايش نيافتن شهريه دانشگاه هاي غيرانتفاعي در سالهاي اخير سرعت پيشرفت دانشگاه کم شده است اما عليرغم اين محدوديت ها برنامه هاي ما براي اين دانشگاه براي توسعه دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي رشد مناسبي داشته اند.
اخبار روزنامه ها