پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تبريز دانشجوي كارشناسي ارشد مي‌پذيرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   07 تیر 1388-28 June 2009بازدید 2046


پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تبريز دانشجوي كارشناسي ارشد مي‌پذيرد

پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تبريز براي سال تحصيلي جديد در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجو مي‌پذيرد. به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين دانشگاه بر اساس مجوز وزارت علوم از بين داوطلبان داخلي و خارجي در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته براي رشته‌هاي زبان انگليسي گرايش آموزش زبان انگليسي، حقوق گرايش حقوق خصوصي، جغرافيا گرايش جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري و مهندسي کشاورزي- علوم صنايع غذايي گرايش تکنولوژي صنايع غذائي در پرديس بين المللي ارس دانشجو مي‌پذيرد. داوطلبان در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق پست الکترونيکaras@tabrizu.ac.ir تماس حاصل كنن
اخبار روزنامه ها