پذيرش دانشجو در واحد بين الملل دانشگاه شيراز

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   01 امرداد 1388-23 July 2009بازدید 3298


پذيرش دانشجو در واحد بين الملل دانشگاه شيراز

واحد بين الملل دانشگاه شيراز در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد

در نيمسال نخست 89-88 دانشجو مي پذيرد. به گزارش خبرنگار مهر، واحد بين الملل دانشگاه شيراز در مقطع کارشناسي ارشد در گرايشهاي رشته هاي هنر و معماري، دامپزشکي، مهندسي، کشاورزي، حقوق، علوم انساني، اقتصاد، مديريت، علوم اجتماعي، علوم تربيتي و علوم پايه دانشجو مي پذيرد. با بررسي مدارک ارسال شده توسط داوطلب و بر اساس معدل کل دوره، نمرات دروس تخصصي و دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسي با توجه به تعداد داوطلبان تا چهار برابر ظرفيت هر رشته گرايش کارشناسي ارشد به مصاحبه علمي دعوت مي شوند. برگزاري هر رشته گرايش در مقطع کارشناسي ارشد منوط به رسيدن ظرفيت کلاس به حد نصاب پنج نفر است. در غير اين صورت دوره برگزار نمي شود. همچنين واحد بين الملل دانشگاه شيراز در مقطع کارشناسي در رشته مهندسي معماري دانشجو مي پذيرد که در اين دوره حد نصاب تشکيل کلاس 15 نفر است. از تمامي پذيرفته شدگان در بدو ورود امتحان معافي زبان گرفته خواهد شد. پذيرفته شدگان در صورت عدم موفقيت بايد 6 واحد زبان انگليسي را اخذ و با موفقيت بگذرانند. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=915491
اخبار روزنامه ها