اطلاعيه پذيرش دانشجو در پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   01 امرداد 1388-23 July 2009بازدید 3419


اطلاعيه پذيرش دانشجو در پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران

اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران نيمسال اول سال تحصيلي 89- 1388

پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

به پشتوانه بيش از 70 سال پيشينه موثر دانشگاه تهران در زمينه آموزش و پژوهش و بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي نيمسال اول سال تحصيلي 89-1388 از ميان داوطلبان واجد شرايط در مقطع

کارشناسي دانشجو

مي پذيرد. مدارک لازم جهت ثبت نام: 1- تکميل فرم تقاضا نامه 2- تصوير تمام صفحات شناسنامه 3- اصل فيش بانکي به مبلغ 000/200 ريال به حساب شماره 227120002 نزد بانک تجارت شعبه عربها - جزيره كيش بنام پرديس بينالمللي كيش دانشگاه تهران (مبلغ پرداختي مسترد نخواهد شد.) 4- دو قطعه عکس 4×3 پرسنلي پشت نويسي شده 5- مدارک تحصيلي 1-5- نظام جديد: تصوير کارنامه تحصيلي دوره متوسطه و پيش دانشگاهي، تصوير گواهينامه ديپلم و پيش دانشگاهي 2-5- نظام قديم: تصوير کارنامه چهار سال دبيرستان، تصوير گواهينامه ديپلم 3-5- تصوير کارنامه ريز نمرات و مدرک تحصيلي ( ويژه فارغ التحصيلان مدارس بين المللي يا خارج از کشور ) 4-5- تصوير گواهي نمره زبان مربوط به آزمونهاي تافل و ... ( در صورت شرکت ) 5-5- در صورت شرکت در آزمون سراسري، تصوير کارنامه ضميمه شود. 6-5- سوابق پژوهشي و افتخارات علمي پس از بررسي پروندهها، اسامي افراد واجد شرايط براي مصاحبه و يا آزمون کتبي پس از اتمام مهلت ارسال مدارک بر روي سايت پرديس کيش اعلام خواهد شد. مهلت ارسال مدارک : مهلت ارسال مدارک فوق تا تاريخ 15/5/1388 مي باشد و داوطلبان مدارک خود را با پست پيشتاز به نشاني : جزيره كيش - بلوار ميرمهنا - ابتداي خيابان نيايش - پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران - معاونت آموزشي(كدپستي 55665-79416)، ارسال نمايند. تماس با پرديس بين المللي کيش: تلفن تماس: 56-4430055 (0764) توجه: پروندههايي كه داراي هرگونه نقص مدرك بوده و تاريخ تحويل مدارك به پست يا به آدرس پرديس بينالمللي کيش بعد از تاريخ مقرر باشد، مورد بررسي قرار نميگيرند. براي کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه نماييد. http://kish.ut.ac.ir/Alerts/alert63.htm
اخبار روزنامه ها