راه اندازي دانشگاه بين المللي علوم پزشکي اروند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   11 امرداد 1388-02 August 2009بازدید 3689


راه اندازي دانشگاه بين المللي علوم پزشکي اروند

مديرکل دفتر گسترش و ارزيابي وزارت بهداشت از راه اندازي

دانشگاه بين المللي علوم پزشکي اروند

در آبادان خبر داد. دکتر سيداميرمحسن ضيايي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاري شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي وزارت بهداشت افزود: اين دانشگاه در منطقه آزاد تجاري اروند راه اندازي شده است. وي افزود: همچنين راه اندازي دانشکده علوم پزشکي نيشابور نيز به تصويب شوراي گسترش رسيده است. ضيايي خاطرنشان کرد: در آخرين جلسه شوراي گسترش دانشگاهها بخشي از رشته هاي جديد در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي به تصويب رسيدند. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=921683
اخبار روزنامه ها