ايجاد 4 رشته گرايش تحصيلات تكميلي در واحد بين المللي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   15 مهر 1388-07 October 2009بازدید 2194


ايجاد 4 رشته گرايش تحصيلات تكميلي در واحد بين المللي دانشگاه سيستان و بلوچستان

ايجاد 4 رشته گرايش تحصيلات تكميلي در واحد بين المللي دانشگاه سيستان و بلوچستان پيرو درخواست دانشگاه سيستان و بلوچستان مبني بر ايجاد رشته گرايش هاي مورد نياز منطقه شوراي گسترش آموزش عالي با تأسيس رشته گرايش هاي زير در واحد بين المللي اين دانشگاه در چابهار موافقت بعمل آورد. گفتني است تحصيل در واحد بين المللي دانشگاه سيستان و بلوچستان بصورت حضوري مي باشد و پذيرش دانشجو خارج از کنکور سراسري از طريق مصاحبه علمي و ارزشيابي مدارک مي باشد. مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكي - كارشناسي ارشد مهندسي عمران- آب - كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر - كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - كارشناسي ارشد http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=1616bdc9-6b50-48c7-8328-99caa1530f9f
اخبار روزنامه ها