ايجاد مقطع کارشناسي ارشد رشته روابط بين‌الملل در دانشگاه مازندران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   14 اردیبهشت 1389-04 May 2010بازدید 4176


ايجاد مقطع کارشناسي ارشد رشته روابط بين‌الملل در دانشگاه مازندران

رشته روابط بين الملل با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي، در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران ايجاد شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه اسفند ماه سال گذشته، با يکبار پذيرش دانشجو در رشته روابط بين‌الملل در مقطع کارشناسي ارشد موافقت و تمديد پذيرش را به احراز شرايط موکول کرد. قابل ذكر است، هم اکنون مقطع کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي نيز در دانشکده حقوق و علوم سياسي داير است. http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1530917&Lang=P
اخبار روزنامه ها