راه اندازي وب سايت بين المللي در تمامي واحد هاي دانشگاه آزاد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   15 اردیبهشت 1389-05 May 2010بازدید 1773


راه اندازي وب سايت بين المللي در تمامي واحد هاي دانشگاه آزاد

رهنما به مهر خبر داد: راه اندازي وب سايت بين المللي در تمامي واحد هاي دانشگاه آزاد معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي از راه اندازي وب سايت بين المللي در تمامي واحدهاي دانشگاه آزاد تا پايان سال جاري خبر داد. فريدون رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طي مطالعاتي به اين نتيجه رسيديم که براي دستيابي به جايگاه برتر دانشگاه بايد در فضاي بين المللي يکپارچه تر عمل کنيم از اين رو راه اندازي وب سايت بين المللي براي کليه واحدهاي دانشگاهي در دستور کار قرار گرفت. وي ادامه داد: با راه اندازي وب سايت بين المللي عملکرد دانشگاه آزاد در سطح گسترده به نمايش درآمد و ارتقاء سطح علمي را با خود به همراه آورد. معاون پژوهشي دانشگاه آزاد گفت: سال گذشته واحدهاي کرج، تهران جنوب و قزوين دانشگاه آزاد با راه اندازي اين وب سايت بين المللي به گرنت بين المللي دست يافتند. وي راه اندازي سايتي نظير isi را از ديگر سياست هاي دانشگاه عنوان کرد و گفت: با راه اندازي اين سايت مقالات نمايه شده در isi در اين سايت قرار مي گيرند و از اين طريق دانشگاه آزاد در عرصه بين المللي جايگاه مطلوب تري خواهد داشت. رهنما راه ديگر براي تثبيت جايگاه دانشگاه آزاد در فضاي بين المللي را عقد قراردادهاي همکاري، ايجاد مراکز تحقيقات مشترک، برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، برگزاري کنفرانس هاي علمي مشترک و راه اندازي مجلات علمي بيان کرد. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1070325
اخبار روزنامه ها