پذيرش دانشجو مقطع کارشناسي ارشد در پرديس بين المللي ارس دانشگاه تبريز

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 12757


پذيرش دانشجو مقطع کارشناسي ارشد در پرديس بين المللي ارس دانشگاه تبريز

پرديس بين المللي ارس دانشگاه تبريز براي نيمسال اول سال تحصيلي 90-89 ، دانشجو مي پذيرد. براي رويت آگهي پذيرش و دريافت فرم تقاضانامه به لينک زير مراجعه نمائيد. http://arasp.tabrizu.ac.ir/fa/news/8/bodyView/441/پرديس.بين.المللي.ارس.دانشگاه.تبريز..براي.نيمسال.اول.سال.تحصيلي.90.89.،.دانشجو.مي.پذيرد..html
اخبار روزنامه ها