پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در پرديس بين المللي ارس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 6360


پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در پرديس بين المللي ارس

پرديس بين المللي ارس دانشگاه تبريز، بر اساس مجوزهاي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري از بين داوطلبان داخلي و خارجي در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در شش رشته دانشجو مي پذيرد. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران،به نقل از روابط عمومي پرديس بين المللي ارس؛اين رشته ها شامل زبان انگليسي،حقوق،جغرافيا و برنامه ريزي شهري،مهندسي کشاورزي،علوم و صنايع غذايي،علوم کامپيوتر و مديريت است. بر اساس اين گزارش، پذيرش دانشجو در پرديس بين المللي ارس دانشگاه تبريز، از طريق بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي و مصاحبه علمي صورت مي گيرد و دارا بودن مدرک کارشناسي مرتبط با رشته انتخابي از دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ضروري است.

پذيرش کارشناسي ارشد پرديس بين المللي ارس
اخبار روزنامه ها