پذيرش دانشجو در 60 رشته تحصيلي در دوره تحصيلات تکميلي در دانشگاه بين المللي امام خميني

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   04 مهر 1389-26 September 2010بازدید 6005


پذيرش دانشجو در 60 رشته تحصيلي در دوره تحصيلات تکميلي در دانشگاه بين المللي امام خميني

پذيرش دانشجو در 60 رشته تحصيلي در دوره تحصيلات تکميلي در دانشگاه بين المللي امام خميني دکتر گروسي، مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه بين المللي امام خميني از پذيرش900 تا 950 نفر تعداد دانشجو در 60 رشته تحصيلي در دوره تحصيلات تکميلي کارشناسي ارشد و دکتري در دانشگا ه بين المللي امام خميني خبر داد. وي ضمن تشريح وضعيت کنوني دوره هاي تکميلي دانشگاه افزود: رويکرد دانشگاه به سمت افزايش و گسترش دوره هاي تکميلي دانست. وي افزود: دانشگاه ها موظفند به ميزان ده درصد از ثبت نام شدگان از دانشجويان ممتاز مقطع کارشناسي همان دانشگاه و ده درصد ديگر هم از دانشگاههاي ديگر در مقطع کارشناسي ارشد را پذيرش نمايند. علاوه بر اين پذيرش دانشجويان خارجي را هم خواهيم داشت که يکسري از سوي وزارت علوم به صورت بورسيه معرفي مي شوند و تعدادي را هم دانشگاه بصورت غيربورس گزينش مي کند که البته از تعدادي از دانشجويان غيرايراني که داراي شرايط ممتازي مي باشند و تا زماني که شرايط ممتازي را حفظ نمايند شهريه دريافت نخواهد شد؛ با اين حساب پيش بيني مي شود امسال 900 تا 950 نفر در دوره کارشناسي ارشد ورودي داشته باشيم و در مقطع دکترا نيز در ده رشته تحصيلي، 22 دانشجو پذيرش داشتيم. دکتر گروسي همچنين دريافت مجوز برگزاري دوره دکتراي در رشته فلسفه را براي سال تحصيلي 91-90 اعلام نمود و تصريح کرد: همانطوري که اشاره شد در حال حاضر 49 رشته در مقطع کارشناسي ارشد و 11 رشته در مقطع دکتري تخصصي وجود دارد که مجموع رشته هاي تکميلي دانشگاه به 60 رشته بالغ مي شود. وي درخصوص روند رشد دوره هاي تحصيلات تکميلي بيان داشت: از سال 86 با سياست هاي مديريت جديد دانشگاه، روند تصاعدي خوبي در توسعه مقاطع تکميلي داشتيم و اين روند همچنان ادامه دارد به نحوي که کم کم تعداد ورودي در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري با ورودي هاي مقطع کارشناسي برابري مي کند و اين امر بيانگر رويکرد دانشگاه به سمت افزايش و گسترش دوره هاي تکميلي مي باشد. وي همچنين گفت: ما تقريباً در مقطع کارشناسي توقف رشد تعداد رشته ها را داريم بجز يکسري رشته هاي ميان رشته اي که واقعاً رشته هاي جديد باشند که با توجه به نيازهاي جامعه ويژه باشند، ولي در کل رويکرد دانشگاه افزايش دوره هاي تکميلي هم از نظر کيفي و هم کمي است. مدير اداره تحصيلات تکميلي دانشگاه اظهار داشت: در مقطع دکتري هم اگر از نظر شرايط کمي و کيفي هيئت علمي و امکانات آموزشي و پژوهشي فراهم و تکميل شود دانشگاه استقبال نموده و حتماً و بيش از پيش اقدام خواهد کرد، همچنانکه در حال حاضر نيز مسئولين دانشگاه به جد پيگير و مشوق اين موضوع هستند. دکتر گروسي همچنين بيان داشت: در سال تحصيلي 85-1384؛ تنها در مقطع کارشناسي ارشد 19 رشته تحصيلي و 144 ورودي داشتيم، در سال تحصيلي 86-1385؛ تنها در مقطع کارشناسي ارشد 25 رشته تحصيلي و 276 ورودي داشته ايم، در سال تحصيلي 87-1386؛ با 30 رشته تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد و 2 رشته تحصيلي در مقطع دکترا، به ترتيب 288 و 7 ورودي داشته ايم و در سال تحصيلي 88-1387؛ با 39 رشته تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد و 7 رشته تحصيلي در مقطع دکترا، به ترتيب 441 و 22 ورودي داشته ايم و در سال تحصيلي 89-1388؛ با 48 رشته تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد و 10 رشته تحصيلي در مقطع دکترا، به ترتيب 526 و 11 ورودي داشته ايم؛ و امسال هم با 49 رشته تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد و 11رشته تحصيلي در مقطع دکترا تا اين تاريخ به ترتيب 579 و 23 ورودي داشته ايم. دکتر گروسي ثبت نام هاي سال جديد را روان و با آرامش توصيف کرد و اظهار نمود: ثبت نام برمبناي رشته هاي دانشکده ها بوده و اطلاع رساني کافي از طريق سازمان سنجش و سايت دانشگاه انجام شد و اعلام شده که هيچ نوع ثبت نام با تأخير مگر اينکه دليل موجهي وجود داشته باشد نخواهيم داشت و دانشجويان تا آخر مهرماه فرصت خواهند داشت که به آموزش اداره تحصيلات تکميلي مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند. http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=4205396d-8dfb-410b-88af-3a2231e1189d
اخبار روزنامه ها