پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تهران دانشجو مي‌پذيرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   13 مهر 1389-05 October 2010بازدید 12130


پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تهران دانشجو مي‌پذيرد

خبرگزاري فارس: پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تهران براي نيمسال دوم سال تحصيلي دانشجو مي‌پذيرد. به گزارش حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تهران براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري (90-89) در دوره كارشناسيارشد دانشجو مي‌پذيرد. عناوين رشته‌ها، شرايط و نحوه پذيرش به زودي از سوي اين دانشگاه اعلام خواهد شد.
اخبار روزنامه ها