پذيرش دانشجوي کارشناسی ارشد در پرديس بين‌المللي دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   18 مهر 1389-10 October 2010بازدید 7573


پذيرش دانشجوي کارشناسی ارشد در پرديس بين‌المللي دانشگاه تهران

- معاون آموزشي دانشگاه تهران از ايجاد دومين پرديس بين‌المللي دانشگاه تهران در منطقه ارس خبر داد. دكتر سيد مهدي قمصري با بيان اينكه دومين پرديس بين‌المللي دانشگاه تهران پس از كيش در منطقه ارس راه‌اندازي مي شود، گفت: در مرحله نخست، پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري (90-89) در دوره کارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد كه عناوين رشته‌ها، شرايط و نحوه پذيرش به زودي اعلام خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: توسعه مقاطع تحصيلي در اين پرديس از مهرماه سال آينده انجام خواهد گرفت.
اخبار روزنامه ها