موافقت شوراي گسترش آموزش‌عالي با ايجاد واحد بين‌الملل در سه دانشگاه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   25 آبان 1389-16 November 2010بازدید 2128


موافقت شوراي گسترش آموزش‌عالي با ايجاد واحد بين‌الملل در سه دانشگاه

شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد واحد بين الملل براساس رشته هاي محوري (قطبي) داير در دانشگاههاي رازي، کردستان و اروميه موافقت کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، موافقت با ارتقاي مرکز آموزش عالي کازرون به مجتمع آموزش عالي کازرون و موافقت قطعي با ايجاد واحد بين الملل در منطقه آزاد اروند وابسته به دانشگاه شهيد چمران اهواز با نظارت دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر از ديگر مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي است. شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همچنين با تاسيس رشته هاي دکتري نانوبيوتکنولوژي و آينده پژوهشي و رشته کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي مهندسي بافت در دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران و رشته هاي کارشناسي مهندسي عمران و مهندسي عمران آب در دانشگاه مراغه موافقت کرد. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1192293
اخبار روزنامه ها