پذيرش دانشجوي ارشد در پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   09 آذر 1389-30 November 2010بازدید 5241


پذيرش دانشجوي ارشد در پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

پذيرش دانشجو از طريق آزمون داخلي . مصاحبه و بررسي سوابق تحصيلي صورت گرفته و در پايان به فارغ التحصيلان مدرك رسمي دانشگاه تهران اعطاء مي گردد. پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران، براي نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89 در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد. به گزارش روابط عمومي اين دانشگاه . براي نيمسال دوم در مقطع كارشناسي ارشد براي رشته هاي آموزش زبان انگليسي ادبيات زبان انگليسي تربيت بدني و علوم ورزشي گرايشهاي ( رفتار حركتي – فيزيولوژي ورزشي – مديريت ورزشي- آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي) مهندسي پليمر مهندسي شيمي (مخازن هيدروكربوري) ارتباط تصويري(گرافيك) طراحي صنعتي mbaبازاريابي مديريت مالي علوم اقتصادي حقوق خصوصي حسابداري جغرافيا (گرايش برنامه ريزي توريسم) برنامه ريزي گردشگري (توريسم) مديريت جهانگردي و مديريت صنعتي دانشجو مي پذيرد . پذيرش دانشجو از طريق آزمون داخلي . مصاحبه و بررسي سوابق تحصيلي صورت گرفته و در پايان به فارغ التحصيلان مدرك رسمي دانشگاه تهران اعطاء مي گردد. علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اين دانشگاه به نشاني http:/kish.ut.ac.ir مراجعه فرمايند.
اخبار روزنامه ها